EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


24.02.2009. Lublin Lekcje europejskie w szkołach Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie serdecznie zaprasza do skorzystania z możliwości realizacji przez nas bezpłatnych lekcji europejskich.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej, a także zaktywizowanie młodzieży i nauczycieli do debaty na temat Unii Europejskiej

W założeniu projekt polegać ma na wysyłaniu, w porozumieniu z dyrekcją szkoły, konsultantów Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny. Podczas takich wyjazdów odbywałoby się około dwóch, trzech, spotkań z grupami uczniów. Prowadzone będą wykłady i dyskusje na tematy europejskie. Podczas wykładów główny nacisk będzie położony na wiadomości praktyczne tzn. takie, dzięki którym słuchacze będą mogli zdobytą wiedzę wykorzystać w codziennym życiu. Pracownicy RCIE Lublin będą dokonywać prezentacji unijnych programów dla młodzieży, możliwości zdobywania wiedzy czy podejmowania pracy zarobkowej w krajach Unii Europejskiej. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Osobą do kontaktu pozostaje Andrzej Skórski: e-mail: biuro@rcie.lublin.pl