EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


22.02.2009. Lublin Pracująca Mama - projekt Instytutu Rynku Pracy Instytut Rynku Pracy

Zapraszamy pracodawców do współpracy w zakresie organizowania miejsc odbywania stażu dla Beneficjentek projektu „Pracująca mama”
Celem projektu jest pomoc kobietom pozostającym bez zatrudnienia ze względu na podjęcie opieki nad dziećmi w powrocie na rynek pracy.

W ramach projektu uczestniczki brały udział w warsztatach aktywizacyjnych, szkoleniu komputerowym, doradztwie zawodowym. Następnie każda osoba odbyła szkolenie zawodowe w jednym z wybranych obszarów:

  • „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych”
  • „Organizacja i zarządzanie sekretariatem”
  • „Administrowanie projektami europejskimi”
  • „Pracownik placówki handlowo-usługowej - sprzedawca”

Ostatnim etapem udziału w projekcie jest 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawców (termin rozpoczęcia: od marca br. lub miesiące kolejne; termin zakończenia: sierpień br.)

Ze środków projektu pokrywamy koszty badań lekarskich, wynagrodzenia dla stażystki (stypendium stażowe) oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu wraz z niezbędnym wyposażeniem, określenie zakresu obowiązków stażystki oraz przygotowaniu opinii dla uczestniczki po zakończeniu stażu.

Szczegółowe informacje : www.irp-fundacja.pl/pracujacamama
Kontakt:
Maria Grzybała, Ivanna Shubina
081 536-10-97, praca@irp-fundacja.pl

Projekt „Pracująca mama” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego