EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


22.02.2009. Lublin Pracująca Mama - projekt Instytutu Rynku Pracy Instytut Rynku Pracy

Zapraszamy pracodawców do współpracy w zakresie organizowania miejsc odbywania stażu dla Beneficjentek projektu „Pracująca mama”
Celem projektu jest pomoc kobietom pozostającym bez zatrudnienia ze względu na podjęcie opieki nad dziećmi w powrocie na rynek pracy.

W ramach projektu uczestniczki brały udział w warsztatach aktywizacyjnych, szkoleniu komputerowym, doradztwie zawodowym. Następnie każda osoba odbyła szkolenie zawodowe w jednym z wybranych obszarów:

  • „Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych”
  • „Organizacja i zarządzanie sekretariatem”
  • „Administrowanie projektami europejskimi”
  • „Pracownik placówki handlowo-usługowej - sprzedawca”

Ostatnim etapem udziału w projekcie jest 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawców (termin rozpoczęcia: od marca br. lub miesiące kolejne; termin zakończenia: sierpień br.)

Ze środków projektu pokrywamy koszty badań lekarskich, wynagrodzenia dla stażystki (stypendium stażowe) oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu wraz z niezbędnym wyposażeniem, określenie zakresu obowiązków stażystki oraz przygotowaniu opinii dla uczestniczki po zakończeniu stażu.

Szczegółowe informacje : www.irp-fundacja.pl/pracujacamama
Kontakt:
Maria Grzybała, Ivanna Shubina
081 536-10-97, praca@irp-fundacja.pl

Projekt „Pracująca mama” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ