EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2009 ROKU


09.02.2009. Lublin Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych programem
„Młodzież w działaniu” 26.02.2009 r.
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ośrodek szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli samorządu lokalnego, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na spotkanie informacyjne poświęcone programowi Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2009 r. w czwartek w Lublinie
przy ulicy Leszczyńskiego14/1-3,
w biurze Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw
w godz. 13.00 – 16.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Formularz zgłoszenia należy przesłać mailem na adres eliza.iwan@gmail.com lub faksem na numer: 0 81 534 61 92 do dn. 23 lutego 2009 r.

Formularz zgłoszeniowy /MS Word/
Formularz zgłoszeniowy /PDF - do druku/

Podczas spotkania uczestnicy poznają ogólne zasady Programu i specyfikę poszczególnych jego Akcji. Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które chciałyby skorzystać z możliwości finansowania projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu"

Uczestnikami mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy lub w inny sposób działają lub zamierzają działać na rzecz społeczności lokalnej.


Spotkanie jest wspólfinansowane ze środków programu „Młodziez w działaniu”