EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


03-06.12.2008, Lublin Międzynarodowa sieć Platforma w Nasutowie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W terminie 3-6 grudnia 2008 odbywa się w Nasutowie międzynarodowe spotkanie członków Platformy. Platforma jest nieformalną strukturą wspierającą mobilność młodych. Platforma powstała w roku 1986 i pierwotnie skupiała władze regionów i miast z Europy. Członkowie Platformy organizowali międzynarodowe spotkania i seminaria młodzieży o różnej tematyce.

Samorządy zajmowały się promocją inicjatyw w regionie, praktyczną realizacją obozów zajmowały się podmioty współpracujące z samorządem, głównie organizacje pozarządowe, a czasami same samorządy. Aktualnie cel i struktura Platformy pozostaje taka sama, zwiększyła się tylko ilość członków, a tym samym ilość podejmowanych inicjatyw. Platforma nadal organizuje międzynarodowe spotkania i warsztaty młodzieży, programy międzynarodowego wolontariatu, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą lokalnie lub przy realizacji wymian międzynarodowych.

Aktualnie w pracach Platformy uczestniczą w charakterze członków przedstawiciele 17 państw (Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Irlandia, Lichtenstein, Łotwa, Luksemburg, Polska, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Rosja), obserwatorów 4- Turcja, Grecja, Francja, Serbia.

Przedstawicielem Platformy na lubelszczyźnie jest nasza Fundacja.

Na grudniowym spotkaniu przyjęci przyjęci zostaną przedstawiciele Słowacji i kolejny reprezentant Rosji.
Każdego roku Platforma organizuje około 25 międzynarodowych spotkań młodzieży, wolontariatów i innych incjatyw.

W roku 2008 zostały zorganizowane między innymi:

  • polsko- belgijskie warsztaty żonglerskie w Polsce
  • międzynarodowy obóz konny w Czechach
  • międzynarodowe warsztaty archeologiczne w Belgii
  • międzynarodowe warsztaty taneczne w Łotwie

W roku 2008 przewodnictwo w Platformie sprawuje Fundacja.

Spotkanie grudniowe poświęcone jest podsumowaniu współpracy w roku 2008 i zaplanowaniu przedsięwzięć na kolejny rok.Spotkanie wspierane jest przez Program
„Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.plPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ