EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


03-06.12.2008, Lublin Międzynarodowa sieć Platforma w Nasutowie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W terminie 3-6 grudnia 2008 odbywa się w Nasutowie międzynarodowe spotkanie członków Platformy. Platforma jest nieformalną strukturą wspierającą mobilność młodych. Platforma powstała w roku 1986 i pierwotnie skupiała władze regionów i miast z Europy. Członkowie Platformy organizowali międzynarodowe spotkania i seminaria młodzieży o różnej tematyce.

Samorządy zajmowały się promocją inicjatyw w regionie, praktyczną realizacją obozów zajmowały się podmioty współpracujące z samorządem, głównie organizacje pozarządowe, a czasami same samorządy. Aktualnie cel i struktura Platformy pozostaje taka sama, zwiększyła się tylko ilość członków, a tym samym ilość podejmowanych inicjatyw. Platforma nadal organizuje międzynarodowe spotkania i warsztaty młodzieży, programy międzynarodowego wolontariatu, szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą lokalnie lub przy realizacji wymian międzynarodowych.

Aktualnie w pracach Platformy uczestniczą w charakterze członków przedstawiciele 17 państw (Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Niemcy, Węgry, Włochy, Irlandia, Lichtenstein, Łotwa, Luksemburg, Polska, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Rosja), obserwatorów 4- Turcja, Grecja, Francja, Serbia.

Przedstawicielem Platformy na lubelszczyźnie jest nasza Fundacja.

Na grudniowym spotkaniu przyjęci przyjęci zostaną przedstawiciele Słowacji i kolejny reprezentant Rosji.
Każdego roku Platforma organizuje około 25 międzynarodowych spotkań młodzieży, wolontariatów i innych incjatyw.

W roku 2008 zostały zorganizowane między innymi:

  • polsko- belgijskie warsztaty żonglerskie w Polsce
  • międzynarodowy obóz konny w Czechach
  • międzynarodowe warsztaty archeologiczne w Belgii
  • międzynarodowe warsztaty taneczne w Łotwie

W roku 2008 przewodnictwo w Platformie sprawuje Fundacja.

Spotkanie grudniowe poświęcone jest podsumowaniu współpracy w roku 2008 i zaplanowaniu przedsięwzięć na kolejny rok.Spotkanie wspierane jest przez Program
„Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
www.mlodziez.org.pl