EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


04.12.2008, Lublin Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich - "Europa Dialogu" Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej zapraszają na doroczny zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Zjazd pod hasłem „Europa dialogu” odbędzie się 4 grudnia 2008 roku w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie w godzinach 11:00-14:00.

Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone tematyce międzykulturowości i wymianie doświadczeń między klubami.

Podczas Zjazdu przewidziane są także 2 konkursy - „Europa Dialogu” i „Europa Kultur”.
Pierwszy z nich jest przeznaczony dla gimnazjalistów, a drugi dla wszystkich członków szkolnych klubów europejskich.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.rcie.lublin.pl .
Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach.


Do udziału w zjeździe zapraszamy delegacje Szkolnego Klubu Europejskiego,
złożoną z jednego opiekuna i maksymalnie czterech uczniów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25 listopada
na adres e-mail a.skorski@eds-fundacja.pl , faxem 0 81 534 61 92 lub
pocztą - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin.

Osobą do kontaktu jest Andrzej Skórski z RCIE Lublin
tel. 081 534 61 91, e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl

Dodatkowe informacje - szegółowy plan, formularze zgłoszeniowe do Zjazdu i konkursów
www.rcie.lublin.pl.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
http://www.rcie.lublin.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ