EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


04.12.2008, Lublin Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich - "Europa Dialogu" Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, wspólnie z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej zapraszają na doroczny zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Zjazd pod hasłem „Europa dialogu” odbędzie się 4 grudnia 2008 roku w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie w godzinach 11:00-14:00.

Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone tematyce międzykulturowości i wymianie doświadczeń między klubami.

Podczas Zjazdu przewidziane są także 2 konkursy - „Europa Dialogu” i „Europa Kultur”.
Pierwszy z nich jest przeznaczony dla gimnazjalistów, a drugi dla wszystkich członków szkolnych klubów europejskich.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.rcie.lublin.pl .
Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach.


Do udziału w zjeździe zapraszamy delegacje Szkolnego Klubu Europejskiego,
złożoną z jednego opiekuna i maksymalnie czterech uczniów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25 listopada
na adres e-mail a.skorski@eds-fundacja.pl , faxem 0 81 534 61 92 lub
pocztą - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie,
ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin.

Osobą do kontaktu jest Andrzej Skórski z RCIE Lublin
tel. 081 534 61 91, e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl

Dodatkowe informacje - szegółowy plan, formularze zgłoszeniowe do Zjazdu i konkursów
www.rcie.lublin.pl.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
http://www.rcie.lublin.pl