EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


09-10.12.2008, Lublin Szkolenie nt. zarządzania projektami społecznymi Europe Direct Lublin

Europe Direct – Lublin serdecznie zaprasza studentów ostatnich lat oraz osoby bezrobotne z województwa lubelskiego na bezpłatne szkolenie dotyczące zarządzania projektami społecznymi finansowanymi ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie studentom i osobom bezrobotnym wiedzy na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz nabycie umiejętności opracowywania projektów na konkursy w ramach POKL.

Szkolenie będzie trwało jeden dzień (od godz. 10 do godz. 15.30).
Odbędą się dwie sesje w dniach 9 i 10 grudnia (będą obejmować te same tematy).
Szkolenie odbędzie się w biurze Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie (ul. Leszczyńskiego 14/3, I piętro).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 grudnia 2008.
Zgłoszenia należy składać przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej .
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przysyłać na poniższy adres emailem, faxem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Europe Direct - Lublin.
Prosimy o zaznaczenie preferowanego terminu szkolenia.


Europe Direct – Lublin
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl


O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Nie zwracamy kosztów podróży

Karta zgłoszeniowa /MS Word/

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia
dostępne są na stronie internetowej Europe Direct – Lublin
www.europe-direct.lublin.pl
oraz pod numerem telefonu (0-81) 5346191
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ