EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


09-10.12.2008, Lublin Szkolenie nt. zarządzania projektami społecznymi Europe Direct Lublin

Europe Direct – Lublin serdecznie zaprasza studentów ostatnich lat oraz osoby bezrobotne z województwa lubelskiego na bezpłatne szkolenie dotyczące zarządzania projektami społecznymi finansowanymi ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie studentom i osobom bezrobotnym wiedzy na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz nabycie umiejętności opracowywania projektów na konkursy w ramach POKL.

Szkolenie będzie trwało jeden dzień (od godz. 10 do godz. 15.30).
Odbędą się dwie sesje w dniach 9 i 10 grudnia (będą obejmować te same tematy).
Szkolenie odbędzie się w biurze Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie (ul. Leszczyńskiego 14/3, I piętro).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 grudnia 2008.
Zgłoszenia należy składać przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej .
Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przysyłać na poniższy adres emailem, faxem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Europe Direct - Lublin.
Prosimy o zaznaczenie preferowanego terminu szkolenia.


Europe Direct – Lublin
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl


O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Nie zwracamy kosztów podróży

Karta zgłoszeniowa /MS Word/

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem szkolenia
dostępne są na stronie internetowej Europe Direct – Lublin
www.europe-direct.lublin.pl
oraz pod numerem telefonu (0-81) 5346191