EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


14-15.11.2008 Nasutów Wyjedź na Wolontariat Europejski!!! Warsztaty dla potencjalnych wolontariuszy EVS Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 14 – 15 listopada 2008 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbędą się warsztaty skierowane do wszystkich osób zainteresowanych wyjechaniem za granicę w roli wolontariusza w ramach Akcji 2. Programu „Młodzież w działaniu” - Wolontariat Europejski (EVS).

Pierwszą część warsztatów z edukacji międzykulturowej poprowadzą wolontariusze z różnych krajów realizujący w tym momencie swoje projekty Wolontariatu Europejskiego w Polsce. Uczestnicy warsztatów będa mieć też możliwośc dokładniejszego zapoznania się z wybranymi Akcjami programu „Młodzież w działaniu”.


Warsztaty odbędą się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k.Lublina
w dniach 14– 15 listopada 2008 r.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Organizator zapewnia dojazd uczestnikom do i z miejsca warsztatów, a także pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie Zgłoszenia Uczestnictwa faksem na numer: 0 81 534 61 92 bądź drogą mailową na adres: eliza.iwan@gmail.com


Do pobrania : Karta zgłoszeniowa /MS Word/
Do pobrania : Program /MS Word/


Warsztaty są organizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw,
która pełni funkcję Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej


www.mlodziez.org.pl