EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


...11.2008 Konsultacje dotyczące Programu „Młodzież w działaniu” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza wszystkie osoby zainteresowane realizowaniem projektów w ramach Programu „Młodzież w działniu” na bezpłatne konsultacje.

Program "Młodzież w działaniu" jest programem Komisji Europejskiej wspierającym uczestnictwo młodych ludzi w edukacji pozaformalnej. Program ten w głównej mierze umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca młodzież do podejmowania inicjatyw na rzecz własnych społeczności lokalnej, a także promuje ideę obywatelstwa europejskiego.

Główne cele Programu "Młodzież w działaniu" to:

  • promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,
  • rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów,
  • podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży
  • wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.
  • zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.

W Programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną, etc.

Szczególny nacisk Program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wspiera wszystkich zainteresowanych programem poprzez:

  • udzielanie szczegółowych informacji o Programie „Młodziez w działaniu” (osobiście w biurze, telefonicznie i mailowo)
  • konsultowanie wniosków o fundusze z Programu „Młodzież w działniu”
  • organizowanie spotkań informacyjnych nt. Programu „Młodziez w działaniu” -
  • organizowanie szkoleń z Programu „Młodzież w działaniu”


Wszystkich zainteresowanych Programem „Młodzież w działaniu” zapraszamy do kontaktu:

Konsultant Programu: Eliza Iwan
Kontakt e-mail: eliza.iwan@gmail.com

W razie zainteresowania konsultacjami prosimy o informację e-mailem
bądź telefonicznie: 081 534 61 91

Więcej Informacji o Programie na stronie: www.mlodziez.org.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ