EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


...11.2008 Konsultacje dotyczące Programu „Młodzież w działaniu” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza wszystkie osoby zainteresowane realizowaniem projektów w ramach Programu „Młodzież w działniu” na bezpłatne konsultacje.

Program "Młodzież w działaniu" jest programem Komisji Europejskiej wspierającym uczestnictwo młodych ludzi w edukacji pozaformalnej. Program ten w głównej mierze umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca młodzież do podejmowania inicjatyw na rzecz własnych społeczności lokalnej, a także promuje ideę obywatelstwa europejskiego.

Główne cele Programu "Młodzież w działaniu" to:

  • promowanie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży,
  • rozwój solidarności i tolerancji oraz wzajemnego zrozumienia wśród młodych ludzi z różnych krajów,
  • podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży
  • wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie młodzieży.
  • zwiększanie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami.

W Programie może uczestniczyć każdy młody człowiek bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, status społeczny, sytuację materialną, etc.

Szczególny nacisk Program kładzie na zwiększenie udziału w życiu społecznym młodzieży z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze względów społecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma mniejsze możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Program wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale także poprzez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń oraz tworzenie możliwości przygotowywania nowych przedsięwzięć z partnerami w całej Europie i poza jej granicami.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wspiera wszystkich zainteresowanych programem poprzez:

  • udzielanie szczegółowych informacji o Programie „Młodziez w działaniu” (osobiście w biurze, telefonicznie i mailowo)
  • konsultowanie wniosków o fundusze z Programu „Młodzież w działniu”
  • organizowanie spotkań informacyjnych nt. Programu „Młodziez w działaniu” -
  • organizowanie szkoleń z Programu „Młodzież w działaniu”


Wszystkich zainteresowanych Programem „Młodzież w działaniu” zapraszamy do kontaktu:

Konsultant Programu: Eliza Iwan
Kontakt e-mail: eliza.iwan@gmail.com

W razie zainteresowania konsultacjami prosimy o informację e-mailem
bądź telefonicznie: 081 534 61 91

Więcej Informacji o Programie na stronie: www.mlodziez.org.pl