EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


06-09.11.2008 Nasutów Szkolenia na temat ewaluacji kampanii wyborczej oraz planowania strategicznego dla członków białoruskich organizacji społecznych

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw w dniach 6-9 listopada 2008 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się piąte spotkanie w ramach projektu „Szkolenia na temat prowadzenia kampanii wyborczej dla członków białoruskich organizacji społecznych”.

Podczas spotkania odbędzie się ewaluacja kampanii wyborczych do białoruskiego parlamentu prowadzonych przez uczestników projektu, a następnie przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące ewaluacji kampanii wyborczych i innych akcji o charakterze społecznym i politycznym.

Kolejne i ostatnie spotkanie w ramach projektu odbędzie się w dniach 20-23 listopada 2008. Podczas spotkania odbędzie się warsztat na temat planowania i myślenia strategicznego. Następnie uczestnicy projektu przygotują plan strategiczny dla reprezentowanych przez siebie organizacji.

W szkoleniach wezmą udział kandydaci do parlamentu białoruskiego z okręgu brzeskiego oraz członkowie ich sztabów wyborczych.Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.