EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


12.10.-18.10.2008. Nasutów Sytuacja gospodarcza Polski i Niemiec Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Jest to polsko-niemieckie spotkanie młodzieży, podczas którego młodzież porówna sytuację gospodarczą obu krajów, przede wszystkim pod kątem szans, jakie młodzi ludzie mają na rynku pracy w Polsce i w Niemczech.

Uczestnicy wymiany porównają przeciętny budżet rodziny polskiej i niemieckiej, a także ceny poszczególnych produktów w polskich i niemieckich sklepach. Zastanowią się ponadto nad rolą wspólnej waluty w Europie.

Ważną częścią programu są organizowane przez uczestników wieczory narodowe, a także gry i zabawy integracyjne, które pomogą sąsiadom z obu stron Odry lepiej się poznać.Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży