EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


21-23.11.2008 Lion ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 83 SESJI FRANCUSKIEGO TYGODNIA SPOŁECZNEGO
„RELIGIE - ZAGROŻENIE CZY NADZIEJA DLA NASZYCH SPOŁECZEŃSTW?
LYON, 21- 23 LISTOPADA 2008

Organizatorzy Francuskiego Tygodnia Społecznego wraz z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw zapraszają do udziału w 83 Sesji Francuskiego Tygodnia Społecznego.


IDEA TYGODNIA

Francuski Tydzień Społeczny został zainicjowany w roku 1904 przez dwóch świeckich katolików z Francji- Marius’a Gonin’a oraz Adéodat’a Boissard’a. Ideą przewodnią było upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła oraz poszukiwanie możliwości zastosowania go w życiu społecznym w rozwiązywaniu współczesnych problemów, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy robotników, które zostały określone jako nieludzkie w encyklice „Rerum Novarum” przez papieża Leona XIII.

Aktualnie idea Tygodnia jest podtrzymywana - Francuski Tydzień Społeczny koncentruje się wokół bieżących wyzwań życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, naukowego i zmian technologicznych. Tydzień analizuje wpływ w/w zjawisk i procesów na życie społeczne, podejmując rozważania na temat tego, jak należy na nie reagować, zachowując zasadę odpowiedzialności społecznej.

Co roku Tydzień podejmuje inny temat: 1987- „Praca i zatrudnienie”, 1991- „Konkurencja i solidarność”, 1996- „Jaka Europa?”, 2000- „Pracować i żyć”, 2002- „Przemoc”, 2006- „Co to jest społeczeństwo sprawiedliwe?”, 2007- „Żyć inaczej na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju”. Wśród gości będą między innymi: Ján Figel', Komisarz UE ds. Edukacji, Szkoleń, Kultury i Młodzieży; Joschka Fischer, były wicekanclerz oraz były minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec; Tony Blair, były premier Wielkiej Brytanii; Kardynał André Vingt- Trois; Kardynał Erdő; przedstawiciele świata polityki, Kościołów, religii, kultury oraz nauki.

Co roku Tydzień odbywa się w innym mieście Francji. Początkowo uczestniczyli w nim tylko Francuzi, w ostatnich latach z roku na rok przybywa uczestników z innych państw europejskich. W pierwszym Tygodniu wzięło udział 450 osób, w ostatnich latach liczba uczestników przekracza 2 000.

TYDZIEŃ 2008

W roku 2008 Tydzień odbywający się w Lyonie będzie podejmował temat “Religie - zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw”. W czasie trzech dni obrad poruszane będą między innymi następujące zagadnienia: relacje pomiędzy Kościołami, religiami i społeczeństwami; obojętność religijna; rola religii i Kościołów w społeczeństwach; Kościoły i religie w przestrzeni publicznej; człowiek, wspólnota, społeczeństwo; pluralizm; wolność; religie w mediach; religie i społeczeństwa wobec nauki i dylematów etycznych. Poza debatami i warsztatami w programie znajdują się nabożeństwa religijne oraz przedstawienie teatralne. Drugiego dnia odbędzie się spotkanie młodych z różnych państw europejskich.

Językiem obrad jest język francuski, całość jest tłumaczona symultanicznie na język angielski oraz niemiecki.RELACJE RADIA LUBLIN


Flash Player - pobierz.


Flash Player - pobierz.


Flash Player - pobierz.ZASADY UCZESTNICTWA DLA POLAKÓW

Dzięki zaproszeniu organizatorów Francuskiego Tygodnia Społecznego, w Tygodniu będzie mogła uczestniczyć grupa około 150 Polaków, w tym połowa osób młodych.

Warunkiem uczestnictwa jest:

- skończone 18 lat
- gotowość do udziału w całości Sesji 21-23 listopada 2008
- dobry stan zdrowia pozwalający na podróż autokarem i udział w trzydniowych obradach
- zainteresowanie tematyką Tygodnia
- przynajmniej podstawowa znajomość języka francuskiego, angielskiego lub niemieckiego pozwalająca uczestniczyć w obradach
- wniesienie opłaty w wysokości 150 PLN
- pokrycie kosztów transportu lokalnego w Lyonie z miejsca zamieszkania na miejsce obrad oraz kosztów posiłków poza śniadaniami w dniach 21- 23 listopada

Organizatorzy zapewniają:

- bezpłatny transport w obie strony, wyjazd: Lublin,
- zakwaterowanie w hotelu w Lyonie, 1 nocleg w drodze do Lyonu oraz śniadania na miejscu

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na czas pobytu we Francji (Karta taka jest bezpłatna i można ją otrzymać w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia).

Wyjazd w dniu 19 listopada , powrót dnia 25 listopada

Podróż odbędzie się dobrej jakości autokarem

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na załączonych formularzach przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną
do dnia 15 października 2008 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce zgłoszenia uzależnione jest od miejsca wyjazdu:

Telefon kontaktowy: Renata Sobstyl 0 81 534 61 91, chts@eds-fundacja.pl

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. Leszczyńskiego 14/1-3 ; 20 – 069 Lublin
tel. 0 81 534 61 91, ; fax 0 81 534 61 92DO POBRANIA : 


Zgłoszenie MS Word ; zgłoszenie PDF /tylko do wydruku/
Zaproszenie PDF
Program Tygodnia PDF
Plakat Tygodnia /MS Word/ ; Plakat Tygodnia /PDF/

Broszura - wersja francuska PDF
Broszura - wersja niemiecka PDF
Broszura - wersja angielska PDF

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ