EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


10-11.10.2008, Lublin
15 lecie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
15 lat dla wolności i solidarności
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Konferencja „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w lubelskim Zamku oraz piknik rodzinny w ośrodku 'Dom Nasutów' to główne punkty obchodów 15 rocznicy powstania Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.

W trakcie uroczystości 15-lecia Europejski Dom Spotkań - Fundcja Nowy Staw otrzymała nagrodę konkursu obywatelskiego Pro Publico Bono w kategorii „Dyplomacja społeczna”.

W imieniu Fundacji nagrodę odebrał Prezes Tomasz Różniak. Odbierając nagrodę Tomasz Różniak powiedział, że 15 lat pracy Europejskiego Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw to konkretne odpowiedzi na wyzwania współczesności w duchu wartości wolności, demokracji, dialogu i solidarności. To ponad 1200 projektów, seminariów, szkoleń, wymian, konferencji, programów badawczych. To współpraca międzynarodowa z organizacjami z 47 państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu. To wielkie zaangażowanie Pracowników, Wolontariuszy, Współpracowników i Przyjaciół Fundacji w służbę misji fundacji.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W ramach uroczystości 15 lecia Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, w Domu Nasutów odsłonięto pamiątkową, jubileuszową tablicę.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W galerii malarstwa polskiego lubelskiego Zamku odbyła się konferencja
"Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej - wyzwania dla współczesnej Polski".

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Spotkanie otworzyła Henryka Strojnowska wicewojewoda lubelski. W swoim przemówieniu wicewojewoda odnosząc się do tytułu konferencji powiedziała, że wielkim potencjałem rozwojowym i prawdziwym skarbem Polski i Lubelszczyzny są organizacje pozarządowe. Szanse na rozwój tkwią bowiem w samych ludziach, ich zaangażowaniu i chęci działania na rzecz swoich wspólnot.

W panelu dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom współczesnej Polski wzięli udział dominikanin o. Ludwik Wiśniewski OP, Maciej Płażyński Przewodniczący Stowarzyszenia ‘Wspólnota Polska’, prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego i Zygmunt Berdychowski Przewodniczący Rady Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Ojciec Wiśniewski zaapelował do parlamentarzystów i władz samorządowych o konkretny program dla regionu lubelskiego. W odpowiedzi na ten apel prof. Zbigniew Zaleski stwierdził, że program rozwoju już jest. „ Wiemy, że powstanie nowoczesne lotnisko, droga ekspresowa i programy stypendialne dla młodzieży” – wymieniał prof. Zaleski. „Dla mnie - podkreślił profesor – jako wykładowcy, najważniejsze jest to, że Lubelszczyzna daje Polsce i Europie tęgie głowy. Wykształconych i dobrze przygotowanych do pracy specjalistów w wielu dziedzinach.”

Przewodniczący Wspólnoty Polskiej Maciej Płażyński powiedział, że postęp jaki dokonuje się teraz w Polsce a zwłaszcza w regionie lubelskim jest zbyt wolny. „Potrzebujemy prawdziwego skoku rozwojowego. Skoku na miarę Bawarii w latach powojennych.” – zaznaczył Płażyński.

O sprawach kardynalnych na najbliższe lata dla Polski mówił przewodniczący Zygmunt Berdychowski. Dwa podstawowe zadania to pogłębienie integracji europejskiej i czytelny program sąsiedztwa dla krajów graniczących z Unią Europejską na wschodzie. „Polskę stać by była motorem rozwoju w Europie.” – mówił Berychowski. Nie przypadkowo spotkaliśmy się dziś przy obrazie Jana Matejki ‘Unia lubelska’. Mieliśmy w czasach unii lubelskiej swój czas w Europie. Czas pokojowego rozwoju i dobrobytu. Byliśmy w Europie prekursorami nowoczesnej myśli politycznej, wyprzedzających epokę rozwiązań integracji, tolerancji, demokracji.. Dzisiaj Polska ma znów swój czas. To czas naszej obecności w Unii Europejskiej. Ale musi to być aktywna i twórcza obecność. Obecność otwarta na integrację i otwarta na naszych sąsiadów na Białorusi, Ukrainie i dalej na wschodzie.”


powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W drugiej części konferencji, w panelu dedykowanym pamięci Jana Nowaka Jeziorańskiego wystąpili przedstawiciele organizacji pozarządowych.

O dyplomacji społecznej i roli społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu wspólnej Europy rozmawiali Joanna Szczepańska z Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, Tomasz Różniak Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, prof. Maria Załuska z Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Jan Bernard z Ośrodka Muzyka Kresów, Waldemar Rataj z Fundacji Pro Publico Bono oraz Tomasz Rakowski dyrektor Telewizji Lublin


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Na zakończenie konferencji Anna Moskwa Wiceprezes Fundacji podziękowała wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom, którzy w ciągu 15 lat współpracowali z Fundacją.
Anna Moskwa powiedziała: „Budowanie dzieła Fundacji jest możliwie dzięki Wam: naszym partnerom, współpracownikom i wolontariuszom. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi.”


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Pracownicy i przyjaciele Fundacji mieli okazję do spotkania i wspólnej zabawy w czasie rodzinnego pikniku w Nasutowie.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Fotografie z Konferencji : Wojciech Krupa


Pamiątkowa tablica jubileuszowa /PDF/

powiekszenie


Media o uroczystościach 15 lecia Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy StawPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ