EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


10-11.10.2008, Lublin
15 lecie Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw
15 lat dla wolności i solidarności
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Konferencja „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w lubelskim Zamku oraz piknik rodzinny w ośrodku 'Dom Nasutów' to główne punkty obchodów 15 rocznicy powstania Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw.

W trakcie uroczystości 15-lecia Europejski Dom Spotkań - Fundcja Nowy Staw otrzymała nagrodę konkursu obywatelskiego Pro Publico Bono w kategorii „Dyplomacja społeczna”.

W imieniu Fundacji nagrodę odebrał Prezes Tomasz Różniak. Odbierając nagrodę Tomasz Różniak powiedział, że 15 lat pracy Europejskiego Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw to konkretne odpowiedzi na wyzwania współczesności w duchu wartości wolności, demokracji, dialogu i solidarności. To ponad 1200 projektów, seminariów, szkoleń, wymian, konferencji, programów badawczych. To współpraca międzynarodowa z organizacjami z 47 państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu. To wielkie zaangażowanie Pracowników, Wolontariuszy, Współpracowników i Przyjaciół Fundacji w służbę misji fundacji.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W ramach uroczystości 15 lecia Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, w Domu Nasutów odsłonięto pamiątkową, jubileuszową tablicę.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W galerii malarstwa polskiego lubelskiego Zamku odbyła się konferencja
"Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej - wyzwania dla współczesnej Polski".

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Spotkanie otworzyła Henryka Strojnowska wicewojewoda lubelski. W swoim przemówieniu wicewojewoda odnosząc się do tytułu konferencji powiedziała, że wielkim potencjałem rozwojowym i prawdziwym skarbem Polski i Lubelszczyzny są organizacje pozarządowe. Szanse na rozwój tkwią bowiem w samych ludziach, ich zaangażowaniu i chęci działania na rzecz swoich wspólnot.

W panelu dyskusyjnym poświęconym wyzwaniom współczesnej Polski wzięli udział dominikanin o. Ludwik Wiśniewski OP, Maciej Płażyński Przewodniczący Stowarzyszenia ‘Wspólnota Polska’, prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego i Zygmunt Berdychowski Przewodniczący Rady Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Ojciec Wiśniewski zaapelował do parlamentarzystów i władz samorządowych o konkretny program dla regionu lubelskiego. W odpowiedzi na ten apel prof. Zbigniew Zaleski stwierdził, że program rozwoju już jest. „ Wiemy, że powstanie nowoczesne lotnisko, droga ekspresowa i programy stypendialne dla młodzieży” – wymieniał prof. Zaleski. „Dla mnie - podkreślił profesor – jako wykładowcy, najważniejsze jest to, że Lubelszczyzna daje Polsce i Europie tęgie głowy. Wykształconych i dobrze przygotowanych do pracy specjalistów w wielu dziedzinach.”

Przewodniczący Wspólnoty Polskiej Maciej Płażyński powiedział, że postęp jaki dokonuje się teraz w Polsce a zwłaszcza w regionie lubelskim jest zbyt wolny. „Potrzebujemy prawdziwego skoku rozwojowego. Skoku na miarę Bawarii w latach powojennych.” – zaznaczył Płażyński.

O sprawach kardynalnych na najbliższe lata dla Polski mówił przewodniczący Zygmunt Berdychowski. Dwa podstawowe zadania to pogłębienie integracji europejskiej i czytelny program sąsiedztwa dla krajów graniczących z Unią Europejską na wschodzie. „Polskę stać by była motorem rozwoju w Europie.” – mówił Berychowski. Nie przypadkowo spotkaliśmy się dziś przy obrazie Jana Matejki ‘Unia lubelska’. Mieliśmy w czasach unii lubelskiej swój czas w Europie. Czas pokojowego rozwoju i dobrobytu. Byliśmy w Europie prekursorami nowoczesnej myśli politycznej, wyprzedzających epokę rozwiązań integracji, tolerancji, demokracji.. Dzisiaj Polska ma znów swój czas. To czas naszej obecności w Unii Europejskiej. Ale musi to być aktywna i twórcza obecność. Obecność otwarta na integrację i otwarta na naszych sąsiadów na Białorusi, Ukrainie i dalej na wschodzie.”


powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W drugiej części konferencji, w panelu dedykowanym pamięci Jana Nowaka Jeziorańskiego wystąpili przedstawiciele organizacji pozarządowych.

O dyplomacji społecznej i roli społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu wspólnej Europy rozmawiali Joanna Szczepańska z Nadbużańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, Tomasz Różniak Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, prof. Maria Załuska z Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Jan Bernard z Ośrodka Muzyka Kresów, Waldemar Rataj z Fundacji Pro Publico Bono oraz Tomasz Rakowski dyrektor Telewizji Lublin


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Na zakończenie konferencji Anna Moskwa Wiceprezes Fundacji podziękowała wszystkim instytucjom, organizacjom i osobom, którzy w ciągu 15 lat współpracowali z Fundacją.
Anna Moskwa powiedziała: „Budowanie dzieła Fundacji jest możliwie dzięki Wam: naszym partnerom, współpracownikom i wolontariuszom. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi.”


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Pracownicy i przyjaciele Fundacji mieli okazję do spotkania i wspólnej zabawy w czasie rodzinnego pikniku w Nasutowie.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Fotografie z Konferencji : Wojciech Krupa


Pamiątkowa tablica jubileuszowa /PDF/

powiekszenie


Media o uroczystościach 15 lecia Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw