EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


6-7.11.2008 Lublin Zaproszenie na szkolenie "Fundusze europejskie dla samorządów" Europe Direct Lublin

Punkt informacji europejskiej Europe Direct – Lublin zaprasza na szkolenie dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego poświęcone możliwościom finansowania projektów realizowanych przez jednostki samorządowe z funduszy UE. Szkolenie będzie trwało jeden dzień (od godz. 9.30 do godz. 17.30). Odbędą się dwie sesje w dniach 6 i 7 listopada (będą obejmować te same tematy). Szkolenie odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie (ok. 15 km od Lublina).

W trakcie szkolenia uzyskają Państwo informacje na temat programów operacyjnych w latach 2007 – 2013 przeznaczonych dla polskich samorządów oraz przeznaczonych specyficznie dla województwa lubelskiego, jak również praktyczne informacje na temat sporządzania wniosków projektowych, terminów konkursów itp.

Każda jednostka samorządowa może zgłosić maksymalnie cztery osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona. Udział w szkoleniu, wyżywienie i ewentualny nocleg są bezpłatne. Nie zwracamy kosztów podróży.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Europe Direct – Lublin do dnia 3 listopada 2008. Zgłoszenia należy składać przy wykorzystaniu karty zgłoszeniowej załączonej do zaproszenia. Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przysyłać emailem, faxem, pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Europe Direct Lublin.


DO POBRANIA


Kartka zgłoszeniowa na szkolenie /MS Word/


Europe Direct – Lublin
Ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
Tel. (0-81) 534 61 91, Fax (0-81) 534 61 92
e-mail: europe-direct@europe-direct.lublin.pl
www.europe-direct.lublin.pl
PROJEKT WSPIERANY ZE ŚRODKÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ