EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


18-19.10.2008 Lublin Warsztaty dla nowych organizacji Wolontariatu Europejskiego Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na 2-dniowe warsztaty dla organizacji chcących działać w ramach Wolontariatu Europejskiego – Akcji 2 Programu „Młodzież w Działaniu”

Warsztaty te zostały stworzone specjalnie na potrzeby organizacji chcących rozpocząć realizację projektów w ramach Akcji 2 – Wolontariat Europejski. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli tych organizacji, które myślą o goszczeniu zagranicznego wolontariusza bądź wysłaniu osoby w roli wolontariusza za granicę.

Warsztaty są skierowane do organizacji non-profit posiadających osobowość prawną (fundacja, stowarzyszenie, organ samorządu terytorialnego, klub sportowy, dom kultury, Urząd Pracy, dom dziecka itp.), poważnie zainteresowanych projektami w ramach Wolontariatu Europejskiego z Programu „Młodzież w Działaniu”.

Celem warsztatów jest:

  • przekazanie szczegółowych informacji o założeniach i zasadach Wolontariatu Europejskiego, warunkach jakie należy spełnić, żeby zostać organizacją goszczącą/wysyłająca w ramach Programu Młodzież w Działaniu, a także o korzyściach jakie może on przynieść organizacjom,
  • poznanie praktycznej i formalnej strony projektów EVS,
  • przygotowanie do realizacji pierwszego projektu - wypracowanie listów intencyjnych


Warsztaty odbędą się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina
w dniach 18 – 19 października 2008 r.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Organizator zapewnia dojazd uczestnikom do i z miejsca warsztatów, a także pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu
prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej do 12.10.2008
faksem na numer: 0 81 534 61 92
bądź drogą mailową na adres: eds@eds-fundacja.pl

Formularz i program warsztatów jest dostępny poniżej

Do Pobrania:


Zgłoszenie uczestnictwa /MS Word/
Program Spotkania /MS Word/

Spotkania są organizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw,
która pełni funkcję Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.