EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


18-19.10.2008 Lublin Warsztaty dla nowych organizacji Wolontariatu Europejskiego Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza na 2-dniowe warsztaty dla organizacji chcących działać w ramach Wolontariatu Europejskiego – Akcji 2 Programu „Młodzież w Działaniu”

Warsztaty te zostały stworzone specjalnie na potrzeby organizacji chcących rozpocząć realizację projektów w ramach Akcji 2 – Wolontariat Europejski. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli tych organizacji, które myślą o goszczeniu zagranicznego wolontariusza bądź wysłaniu osoby w roli wolontariusza za granicę.

Warsztaty są skierowane do organizacji non-profit posiadających osobowość prawną (fundacja, stowarzyszenie, organ samorządu terytorialnego, klub sportowy, dom kultury, Urząd Pracy, dom dziecka itp.), poważnie zainteresowanych projektami w ramach Wolontariatu Europejskiego z Programu „Młodzież w Działaniu”.

Celem warsztatów jest:

  • przekazanie szczegółowych informacji o założeniach i zasadach Wolontariatu Europejskiego, warunkach jakie należy spełnić, żeby zostać organizacją goszczącą/wysyłająca w ramach Programu Młodzież w Działaniu, a także o korzyściach jakie może on przynieść organizacjom,
  • poznanie praktycznej i formalnej strony projektów EVS,
  • przygotowanie do realizacji pierwszego projektu - wypracowanie listów intencyjnych


Warsztaty odbędą się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina
w dniach 18 – 19 października 2008 r.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Organizator zapewnia dojazd uczestnikom do i z miejsca warsztatów, a także pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu
prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej do 12.10.2008
faksem na numer: 0 81 534 61 92
bądź drogą mailową na adres: eds@eds-fundacja.pl

Formularz i program warsztatów jest dostępny poniżej

Do Pobrania:


Zgłoszenie uczestnictwa /MS Word/
Program Spotkania /MS Word/

Spotkania są organizowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw,
która pełni funkcję Organizacji Wspierającej Wolontariat Europejski

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ