EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


5.10.2008 Lublin Europa i Kaukaz: młodzież, media, kształcenie Centrum Mediów Obywatelskich

Jak uzupełnić swoją edukację o nowe formy kształcenia w Europie oraz jak nawiązać współpracę z centrami mediów obywatelskich z Polski, Niemiec i Ukrainy, o tym będą dyskutować uczestnicy konferencji „Europa i Kaukaz: młodzież, media, kształcenie”, która odbędzie się 5 października 2008 roku na Uniwersytecie Kaukaskim w Tbilisi.


Zobacz relację zdjęciową z konferencji

Uniwersytet Kaukaski wspólnie z młodzieżową organizacją ERTOBA z Gruzji zapraszają zainteresowanych studentów dziennikarstwa i stusunków międzynarodowych, a także pracowników młodzieżowych, liderów NGO i wolontariuszy, aby zapoznać się z ofertą programową europejskich instytucji kształcenia nieformalnego. W programie konferencji przewidziana jest prezentacja programu 'Młodzież w działaniu' Komisjii Europejskiej oraz dyskusja na temat programów kształcenia politycznego, edukacji medialnej i obywatelskiej realizowanych przez Fundację Nowy Staw z Polski, Bennohaus z Niemiec, Centrum Nasza Sprawa z Ukrainy oraz europejskie stowarzyszenie European Youth4Media e.V.

W konferencji wezmą udział młodzi Gruzini, Ormianie i Azerowie, z którymi w przyszłym roku będziemy chcieli nawiązać współpracę w dwóch obszarach: edukacja polityczna oraz media. Chcemy stworzyć program kształcenia nieformalnego Akademia demokracji dla Gruzji. We wrześniu podpisaliśmy w tym celu stosowne porozumienie z uniwersytetem w Tbilisi. Drugi program to cała gama szkoleń i warsztatów dziennikarskich dla mieszkańców Kaukazu oraz współpraca nad stworzeniem europejskiej telewizji obywatelskiej w internecie – mówi Michał Wójcik, koordynator projektu.

W programie konferencji m.in.:

  • Media obywatelskie w Europie jako narzędzie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pluralizmu – dr Joachim Musholt, Bennohaus w Münster
  • Media a edukacja – projekty edukacyjne dla młodzieży – Halyna Bas, Nasza Sprawa w Łucku
  • Jak mieszkańcy Kaukazu Południowego mogą korzystać z programu Młodzież w działaniu? – Nana Saginashvili, ERTOBA w Tbilisi
  • Debata uczestników międzynarodowych wymian młodzieży moderowana przez Vitaliego Lipicha, European Youth4Media e.V.


Konferencja w Tbilisi odbywa się w ramach projektu
Free Media Bridges from East to West
współfinansowanego ze środków
Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
Unii Europejskiej.powiekszenie