EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


16.09.2008. Rozpoczęliśmy realizację projektu „Pracująca mama”. Instytut Rynku Pracy - Fundacji Nowy Staw

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety:
- chcące wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
- niezatrudnione i niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz w KRUS
- zameldowane w powiatach: lubelskim, kraśnickim, łęczyńskim, janowskim oraz w mieście Lublinie.

W ramach projektu oferujemy: warsztaty aktywizujące, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenie komputerowe, szkolenia zawodowe w wybranym obszarze (administracyjno –biurowe, finansowo-księgowe, handlowe, gastronomiczne) oraz płatne staże zawodowe u pracodawców.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestniczki otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz dofinansowanie opieki nad dzieckiem.

Zapraszamy do projektu!


Kontakt:
Katarzyna Kańczugowska
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
www.irp-fundacja.pl/pracujacamama
Projekt „Pracująca mama” finansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ