EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


16.09.2008. Rozpoczęliśmy realizację projektu „Pracująca mama”. Instytut Rynku Pracy - Fundacji Nowy Staw

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety:
- chcące wrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
- niezatrudnione i niezarejestrowane w urzędzie pracy oraz w KRUS
- zameldowane w powiatach: lubelskim, kraśnickim, łęczyńskim, janowskim oraz w mieście Lublinie.

W ramach projektu oferujemy: warsztaty aktywizujące, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenie komputerowe, szkolenia zawodowe w wybranym obszarze (administracyjno –biurowe, finansowo-księgowe, handlowe, gastronomiczne) oraz płatne staże zawodowe u pracodawców.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestniczki otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz dofinansowanie opieki nad dzieckiem.

Zapraszamy do projektu!


Kontakt:
Katarzyna Kańczugowska
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
www.irp-fundacja.pl/pracujacamama
Projekt „Pracująca mama” finansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki