EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


22-30.09. Nasutów Warsztaty pedagogiczne Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Jest to kolejne polsko-niemieckie spotkanie młodych pedagogów, którzy podczas projektu nabędą cenną wiedzę na temat pracy z różnymi grupami młodzieży i dzieci. Podczas projektu odbędą jednodniowe staże w takich instytucjach, jak domy dziecka, świetlice wychowawcze, domy opieki społecznej, aby przyjrzeć się, jak w praktyce wygląda praca społeczna.

Głównym celem projektu jest jednak przygotowanie młodych ludzi do prowadzenia i koordynacji wymian młodzieży.

Partnerem projektu jest Centrum Spotkań Młodzieży w Blossin k/Berlina.


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży