EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


05.09.2008 Twoja kariera w Twoich rękach Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Wspólnie z Gminnym Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej w Nasutowie rozpoczęliśmy realizację projektu "Twoja kariera w Twoich rękach". Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.

Będą oni uczestniczyć w warsztatach planowania kariery i poruszania się po rynku pracy oraz w kursie zawodowym operator obrabiarek sterowanych numerycznie, który przeprowadzi Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie - partner projektu. Uczniowie będą mieli także możliwość odwiedzenia hali produkcyjnej PZL Świdnik i zapoznania się z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu, którego będą się uczyli. Zajęcia w projekcie mają charakter pozalekcyjny i są doskonałym uzupełnieniem edukacji zawodowej prowadzonej w szkole w Niemcach.


Konrad Konefał
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

ul. Leszczyńskiego 14/3, 20-069 Lublin
tel. 48 81 536-10-95
48 81 534-61-91
fax. 48 81 536-10-94
www.irp-fundacja.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00