EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


04.09.2008 Anna Moskwa U nas nadal wakacje - teraz polonijne Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Jak wygląda życie młodych Polaków na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Rosji?
Jak działają duszpasterstwa Polonii w tych krajach?
O czym marzą młodzi przedstawiciele Polonii?
Czym jest dla nich Polska?

Te i inne pytania będą przedmiotem spotkania młodych przestawicieli duszpasterstw polonijnych z Berdiańska, Grodna, Kaliningradu, Kowalczoków, Sankt Petersbura, Witebska i Wilna.

Oprócz modlitw, Mszy świętej w programie znajdzie się czas na dyskusje, gry, zabawy, zwiedzanie Lublina. Planujemy też wyjazd do Warszawy i zwiedzanie Parlamentu RP oraz zabytków stolicy.

Większość uczestników to reprezentanci duszpasterstw dominikańskich,stąd niewątpliwą atrakcją będzie udział w uroczystościach odpustowych lubelskich dominikanów. Mamy nadzieję, że spotkanie na stałe wpisze się w kalendarz naszych wydarzeń.
PROJEKT WSPIERANY JEST PRZEZ SENAT RP

SENAT RP