EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


01.08.2008. "Pracująca mama" - nowy projekt Fundacji Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

1 sierpnia 2008r. rozpoczynamy realizację projektu „Pracująca mama”.
Projekt skierowany jest do matek, które z powodu wychowywania dzieci przerwały lub nie podjęły pracy, nadal pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych w PUP ani w KRUS. Chcemy pomóc im w powrocie na rynek pracy poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po nim, diagnozę kompetencji oraz podniesienie bądź aktualizację kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu odbędą się warsztaty aktywizujące, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe oraz staże u pracodawców. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestniczki otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz dofinansowanie opieki nad dzieckiem.

Rekrutację prowadzimy na terenie powiatów: Lublin, lubelski, łęczyński, kraśnicki, janowski

Zapraszamy do udziału.

Kontakt:
Katarzyna Kańczugowska
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl


Projekt „Pracująca mama” finansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ