EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


01.08.2008. "Pracująca mama" - nowy projekt Fundacji Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

1 sierpnia 2008r. rozpoczynamy realizację projektu „Pracująca mama”.
Projekt skierowany jest do matek, które z powodu wychowywania dzieci przerwały lub nie podjęły pracy, nadal pozostających bez zatrudnienia, nie zarejestrowanych w PUP ani w KRUS. Chcemy pomóc im w powrocie na rynek pracy poprzez dostarczenie umiejętności poruszania się po nim, diagnozę kompetencji oraz podniesienie bądź aktualizację kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu odbędą się warsztaty aktywizujące, indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe oraz staże u pracodawców. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestniczki otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz dofinansowanie opieki nad dzieckiem.

Rekrutację prowadzimy na terenie powiatów: Lublin, lubelski, łęczyński, kraśnicki, janowski

Zapraszamy do udziału.

Kontakt:
Katarzyna Kańczugowska
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl


Projekt „Pracująca mama” finansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki