EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


25.07.2008. Praca nad przygotowaniem podręcznika do obywatelskiej i politycznej edukacji młodzieży rozpoczęta Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem podręcznika do obywatelskiej i politycznej edukacji młodzieży w ramach projektu Akademi@ Demokracji. Sześć wyłonionych w drodze konkursu osób zajmie się do końca sierpnia opracowaniem poszczególnych modułów szkoleniowych podręcznika:

  • Prawa i wolności człowieka i obywatela
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Demokracja
  • Europa
  • Wielokulturowość i współczesne problemy globalne
  • Projekt

Podręcznik ma być wykorzystywany przede wszystkim jako narzędzie prowadzenia edukacji nieformalnej przez organizacje pozarządowe zajmujące się obywatelską i polityczną edukacją młodzieży. Ma być również wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych w szkołach publicznych.
Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez
Islandię, Lichtenstein i Norwegię
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.