EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


25.07.2008. Praca nad przygotowaniem podręcznika do obywatelskiej i politycznej edukacji młodzieży rozpoczęta Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem podręcznika do obywatelskiej i politycznej edukacji młodzieży w ramach projektu Akademi@ Demokracji. Sześć wyłonionych w drodze konkursu osób zajmie się do końca sierpnia opracowaniem poszczególnych modułów szkoleniowych podręcznika:

  • Prawa i wolności człowieka i obywatela
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Demokracja
  • Europa
  • Wielokulturowość i współczesne problemy globalne
  • Projekt

Podręcznik ma być wykorzystywany przede wszystkim jako narzędzie prowadzenia edukacji nieformalnej przez organizacje pozarządowe zajmujące się obywatelską i polityczną edukacją młodzieży. Ma być również wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych w szkołach publicznych.
Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez
Islandię, Lichtenstein i Norwegię
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ