EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


25.07.2008. Zakończono realizację projektu: "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

25 lipca 2008r odbyła się Konferencja podsumowująca projekt: "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" w hotelu "Campanile" w Lublinie.

Projektu był realizowany od maja 2007 r. do lipca 2008r. w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBS przez Instytut Rynku Pracy - Fundację Nowy Staw. Projekt obejmował cztery główne

obszary działań: badania dotyczące migracji i imigrantów na Lubelszczyźnie, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Imigrantów i Pracodawców, liczne spotkania transgraniczne (warsztaty, seminaria i szkolenia) oraz promocję.

Głównym celem projektu było wsparcie osób i instytucji funkcjonujących na rynku pracy w regionie transgranicznym, a także nakreślenie specyfiki i uwarunkowań migracji zarobkowych na Lubelszczyźnie. Stanowił on płaszczyznę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także budowania partnerstw instytucji rynku pracy Polski, Ukrainy i Białorusi.

www.irp-fundacja.pl ;
www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum/index.php

relacja z konferencji w witrynie IRP /polska wersja językowa/

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ