EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


25.07.2008. Zakończono realizację projektu: "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

25 lipca 2008r odbyła się Konferencja podsumowująca projekt: "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" w hotelu "Campanile" w Lublinie.

Projektu był realizowany od maja 2007 r. do lipca 2008r. w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBS przez Instytut Rynku Pracy - Fundację Nowy Staw. Projekt obejmował cztery główne

obszary działań: badania dotyczące migracji i imigrantów na Lubelszczyźnie, funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla Imigrantów i Pracodawców, liczne spotkania transgraniczne (warsztaty, seminaria i szkolenia) oraz promocję.

Głównym celem projektu było wsparcie osób i instytucji funkcjonujących na rynku pracy w regionie transgranicznym, a także nakreślenie specyfiki i uwarunkowań migracji zarobkowych na Lubelszczyźnie. Stanowił on płaszczyznę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także budowania partnerstw instytucji rynku pracy Polski, Ukrainy i Białorusi.

www.irp-fundacja.pl ;
www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum/index.php

relacja z konferencji w witrynie IRP /polska wersja językowa/