EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


07.07.-22.08.2008., Archiwum Państwowe w Lublinie
Wystawa „Imiona zamiast numerów” otwarta Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W poniedziałek, 7 lipca o godz. 13.00 w Archiwum Państwowym w Lublinie została otwarta międzynarodowa wystawa, ukazująca wybrane biografie byłych więźniów obozu koncentracyjnego Dachau. Wystawę zwiedzać można do 22 sierpnia w Archiwum Państwowym w Lublinie, ul. Jezuicka 13 (wejście od strony Katedry).

Wystawa jest częścią projektu „Księga Pamięci”, czyli nieustannie powiększającego się zbioru biografii byłych więźniów obozu koncentracyjnego Dachau. Jej twórcami są uczniowie, studenci oraz dorośli, którzy zbierają materiały i informacje historyczne, piszą biografie oraz przy użyciu różnych materiałów i technik nadają jej ostateczną formę wizualną. Uczestnicy projektu ściśle współpracują z byłymi więźniami obozu w Dachau oraz z ich rodzinami. Dotychczas powstało ponad 130 biografii.


Wystawa „Imiona zamiast numerów” otwartapowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Na wystawie przedstawione są fragmenty życia byłych więźniów obozu koncentracyjnego Dachau, pochodzących z różnych krajów europejskich. Wystawa prezentowana jest równolegle w pięciu wersjach językowych w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii oraz w Polsce.

Jednym z więźniów, którego biografię prezentuje wystawa, jest lublinianin Wincenty Czarkowski, zmarły w 2001 roku. Na otwarciu wystawy obecna była jego rodzina, 2 córki i syn Krzysztof Czarkowski, który opowiedział o losach ojca w obozie Dachau i o jego życiu po wojnie. Mówił o tym, jak trudno było jego ojcu opowiadać o okresie uwięzienia w obozie koncentracyjnym Dachau, a także o tym, jak przeżycia z obozu wpłynęły na jego postawę po wojnie. Mocno podkreśłił rolę wiary w życiu ojca, dzięki której zdołał on przetrwać ten najtrudniejszy okres swojej historii.

Na otwarciu wystawy obecny był także Lars, młody Niemiec, który odbywa roczny wolontariat w Muzeum na Majdanku. Piękną polszczyzną opowiedział on o swoim doświadczeniu pracy wolontariackiej na Majdanku i o motywach, które skłoniły go do wyboru takiego właśnie miejsca odbycia służby wolontariackiej.

Podczas wystawy można nabyć broszurę zawierającą pogłębione biografie przedstawionych na wystawie osób, w której ponadto szczegółowo omówiony został projekt Księgi Pamięci Więźniów Obozu Koncentracyjnego Dachau.MEDIA o WYSTAWIE

Prasa : Kurier Lubelski : wydanie 07.07.2008 - obraz JPG ; dokument PDF
Prasa : Kurier Lubelski : wydanie 08.07.2008 - obraz JPG ; dokument PDF

TVP3 - Panorama Lubelska 07.07.2008 godz. 18:00 : reportaż o Wystawie

Radio Centrum o Wystawie

Flash Player - pobierz.
Radio Er o Wystawie

Flash Player - pobierz.


Organizatorami projektu są:
Rada Projektu „Księga Pamięci“ Dachau
(Trägerkreis Gedächtnisbuch, Dachau)
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Archiwum Państwowe w Lublinie

Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej
ze środków Programu „Europa dla Obywateli - Aktywna Pamięć Europejska“.
TAK ZAPOWIADALIŚMY WYSTAWĘ ...

07.07.2008. godz. 13.00, Archiwum Państwowe w Lublinie

Uroczyste otwarcie międzynarodowej wystawy "IMIONA ZAMIAST NUMERÓW"

Biografie projektu Księga Pamięci Więźniów Obozu Koncentracyjnego Dachau

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystym otwarciu międzynarodowej wystawy pt. „Imiona zamiast numerów“. Wystawa ta pokazuje 15 biografii więźniów obozu koncentracyjnego Dachau powstałych w ramach projektu „Księga Pamięci” z Dachau.

Otwarcie wystawy odbędzie się 7 lipca o godz. 13.00 w Archiwum Państwowym w Lublinie, ul. Jezuicka 13 (wejście od strony Katedry), wystawę można będzie oglądać do 22 sierpnia.

„Księga Pamięci” jest nieustannie powiększającym się zbiorem biografii byłych więźniów obozu koncentracyjnego Dachau. Jej twórcami są uczniowie, studenci oraz dorośli, którzy zbierają materiały i informacje historyczne, piszą biografie oraz przy użyciu różnych materiałów i technik nadają jej ostateczną formę wizualną. Uczestnicy projektu ściśle współpracują z byłymi więźniami obozu w Dachau oraz z ich rodzinami. Dotychczas powstało ponad 130 biografii.

Na wystawie przedstawione są fragmenty życia byłych więźniów obozu koncentracyjnego Dachau, pochodzących z różnych krajów europejskich. Wystawa zostanie zaprezentowana w pięciu wersjach językowych i pokazana w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii oraz w Polsce.

Jednym z więźniów, którego biografię prezentuje wystawa, jest lublinianin Wincenty Czarkowski, zmarły w 2001 roku. Na otwarciu wystawy obecna będzie jego rodzina, córka i syn, którzy opowiedzą o losach ojca w obozie Dachau i o jego życiu po wojnie.

Na otwarciu wystawy gościć będziemy także Larsa, młodego Niemca, który odbywa roczny wolontariat w Muzeum na Majdanku. Opowie on o swoim doświadczeniu pracy wolontariackiej na Majdanku.

Podczas wystawy rozprowadzane będą broszury zawierające pogłębione biografie przedstawionych na wystawie 15 więźniów, a także kilku innych, ponadto w broszurze szczegółowo omówiony został projekt Księgi Pamięci Więźniów Obozu Koncentracyjnego Dachau.


Organizatorami projektu są:
Rada Projektu „Księga Pamięci“ Dachau
(Trägerkreis Gedächtnisbuch, Dachau)
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
Archiwum Państwowe w Lublinie

Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej
ze środków Programu „Europa dla Obywateli - Aktywna Pamięć Europejska“.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ