EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


05.2008. Ukraina Akademi@ demokracji na Ukrainie Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W maju ruszyła rekrutacja słuchaczy szkoły służby obywatelskiej na Ukrainie. Młodzież z obwodu rówieńskiego, wołyńskiego i zakarpackiego będzie miała możliwość nie tylko wziąć udział w warsztatach i zajęciach przygotowujących ich do pełnienia funkcji publicznych, ale także wypocząć na spływie kajakowym na Zakarpaciu, odwiedzić średniowieczny Lublin i Kraków oraz spotkać się z młodymi liderami z całej Europy w czasie Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Program akademii jest skierowany do wyróżniającej się młodzieży w wieku 17-21, która interesuje się sprawami społecznymi i politycznymi oraz przejawia zainteresowanie pracą w lokalnych organizacjach obywatelskich.

W czasie trzech sesji szkoleniowych organizowanych w Mukaczewie, w Lublinie, Nowym Sączu i Krakowie grupa 30 Ukraińców zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, samorządu, mediów, a także struktur euroatlantyckich. Dla uczestników akademii zostanie także zorganizowany konkurs na najciekawszą inicjatywę obywatelską.

Akademi@ demokracji jest wspólnym transgranicznym projektem Lublina, Łucka i Mukaczewa. Realizują go Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina, Centrum Obywatelskich Organizacji Wołynia 'Nasza Sprawa' z Łucka oraz Centrum Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej z Mukaczewa.

Więcej informacji na temat akademii można otrzymać pisząc e-mail na adres: akademia@euromixbug.org


Projekt jest współfinansowany w ramach programu
polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.