EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


8-11.05.2008 Polsko - białorusko - ukraińskie spotkania na temat rynku pracy Instytut Rynku Pracy

W dniach 12 - 17 maja odbył się cykl spotkań w ramach prowadzonego przez Instytut Rynku Pracy projektu "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"

Goście z Ukrainy i Białorusi brali udział w:

wizycie studyjnej w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie (http://www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum/pl-spotkania/spotkania016.php)
Targach pracy w Lublinie (http://www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum/pl-spotkania/spotkania015.php)
Konferencji w Nasutowie prezentującej wyniki badań nt. migracji (http://www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum/pl-spotkania/spotkania014.php)


Zapraszamy na stronę Instytutu Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl

co robimy