EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


maj-listopad 2008 Projekt „Szkolenia na temat prowadzenia kampanii wyborczej dla członków białoruskich organizacji społecznych” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Celem projektu jest przekazanie przedstawicielom białoruskich organizacji społecznych z regionu brzeskiego wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia kampanii wyborczej. Podczas zbliżających się wyborów parlamentarnych na Białorusi (wrzesień 2008) przedstawiciele organizacji społecznych planują wziąć w nich udział jako kandydaci oraz członkowie sztabów wyborczych i mają również możliwość legalnego promowania wartości demokratycznych m.in. w mediach publicznych.

Projekt będzie realizowany poprzez cykl czterech szkoleń podczas których uczestnicy zapoznają się z metodami przygotowywania planu kampanii wyborczej, organizacji sztabu wyborczego, komunikacji społecznej oraz projektowania materiałów wyborczych. Poza tym przeprowadzony zostanie monitoring kampanii wyborczej prowadzonej przez uczestników projektu. Po zakończonej kampanii wyborczej odbędzie się sesja ewaluacyjna oraz warsztat na temat planowania strategicznego.

Miejsce realizacji projektu – Europejski Dom Spotkań w Nasutowie k/Lublina oraz obwód brzeski na Białorusi. Termin realizacji projektu maj – listopad 2008.


Projekt jest współfinansowany w ramach programu pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.