EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2008 ROKU


23-27.01.2008 INTERCULT 2008 - seminarium organizacji młodzieżowych z 10 państw europejskich Centrum Mediów Obywatelskich

W dniach 23-27.01.2008 odbędzie się w Lublinie seminarium skierowane do pracowników młodzieżowych w ramach projektu INTERCULT 2008. Projekt zakłada współpracę organizacji młodzieżowych z 10 państw europejskich (Bułgaria, Francja, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania) przy organizowaniu młodzieżowych inicjatyw lokalnych.

Seminarium będzie służyło zaplanowaniu szeregu akcji i działań lokalnych w 10 miastach w całej Europie, które mają promować dialog międzykulturowy i różnorodność narodów i kultur w Unii Europejskiej.


Projekt INTERCULT jest finansowany przez
Agencję Wykonawczą ds. Edukacji,
Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej."