EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


2008 Fundacja objęła patronat nad domem dziecka w Boliwii. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Fundacja objęła patronat nad domem dziecka w Boliwii. Tarija, to miasto w Boliwii, najbiedniejszego państwa Ameryki Południowej. Dom dziecka prowadzony jest przez polskie Siostry Służebniczki Dębickie. Aktualnie na misjach świeckich w Boliwii przebywa nasz przyjaciel Joachim Herudek z Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA). Zwrócił się on do nas z prośbą o wsparcie pracy Sióstr i o pomoc dla "dzieci ulicy" w Boliwii.

W odpowiedzi na ten apel w grudniu ubiegłego roku przeprowadziliśmy z sukcesem zbiórkę prezentów - zabawek, artykułów szkolnych, ubrań oraz słodyczy. Trzydziestokilowa paczka popłynęła przez morze do Boliwii. Aktualnie przygotowujemy zbiórkę pieniędzy na remont dachu domu dziecka w Tarija. Dach jest w tak bardzo złym stanie, ze stanowi zagrożenie dla jego mieszkańców. Dom dziecka wymaga również innych pilnych remontów.

Dom Dziecka opiekuje się dziećmi porzuconymi w wieku od 0 do 14 roku życia. Porzucanie dzieci przez rodziców jest w Boliwii zjawiskiem powszechnym. Skutkom tragedii porzucanych dzieci nie pomogą system pomocy społecznej. Brak w Boliwii pomocy społecznej powoduje, ze ośrodki misyjne w Boliwii próbują wypełniać te role, ratując m.in życie "dzieciom ulicy", organizują prowizoryczne domy dziecka , zabezpieczając podstawowe potrzeby porzucanych dzieci. Infrastruktura domów dziecka w Boliwii znacznie odbiega od naszych wyobrażeń domu dziecka. Brak bieżącej wody, katastrofalny stan techniczny budynków to typowy obraz takich placówek. Fundacja objęła patronatem Dom Dziecka w Tarija.

Wkrótce będziemy informować o szczegółach akcji na rzecz dzieci w Boliwii. Zapraszamy wszystkich do współpracy i pomocy w tym dziele. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy juz zaangażowali się w zbiórkę darów materialnych. Szczególnie dziękujemy Akademickiemu Studio Filmowemu za zbiórkę zorganizowaną w czasie pokazu filmów.