EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


2008 Fundacja objęła patronat nad domem dziecka w Boliwii. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Fundacja objęła patronat nad domem dziecka w Boliwii. Tarija, to miasto w Boliwii, najbiedniejszego państwa Ameryki Południowej. Dom dziecka prowadzony jest przez polskie Siostry Służebniczki Dębickie. Aktualnie na misjach świeckich w Boliwii przebywa nasz przyjaciel Joachim Herudek z Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych (EZA). Zwrócił się on do nas z prośbą o wsparcie pracy Sióstr i o pomoc dla "dzieci ulicy" w Boliwii.

W odpowiedzi na ten apel w grudniu ubiegłego roku przeprowadziliśmy z sukcesem zbiórkę prezentów - zabawek, artykułów szkolnych, ubrań oraz słodyczy. Trzydziestokilowa paczka popłynęła przez morze do Boliwii. Aktualnie przygotowujemy zbiórkę pieniędzy na remont dachu domu dziecka w Tarija. Dach jest w tak bardzo złym stanie, ze stanowi zagrożenie dla jego mieszkańców. Dom dziecka wymaga również innych pilnych remontów.

Dom Dziecka opiekuje się dziećmi porzuconymi w wieku od 0 do 14 roku życia. Porzucanie dzieci przez rodziców jest w Boliwii zjawiskiem powszechnym. Skutkom tragedii porzucanych dzieci nie pomogą system pomocy społecznej. Brak w Boliwii pomocy społecznej powoduje, ze ośrodki misyjne w Boliwii próbują wypełniać te role, ratując m.in życie "dzieciom ulicy", organizują prowizoryczne domy dziecka , zabezpieczając podstawowe potrzeby porzucanych dzieci. Infrastruktura domów dziecka w Boliwii znacznie odbiega od naszych wyobrażeń domu dziecka. Brak bieżącej wody, katastrofalny stan techniczny budynków to typowy obraz takich placówek. Fundacja objęła patronatem Dom Dziecka w Tarija.

Wkrótce będziemy informować o szczegółach akcji na rzecz dzieci w Boliwii. Zapraszamy wszystkich do współpracy i pomocy w tym dziele. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy juz zaangażowali się w zbiórkę darów materialnych. Szczególnie dziękujemy Akademickiemu Studio Filmowemu za zbiórkę zorganizowaną w czasie pokazu filmów.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ