EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


2008 | Ewa Niemiałkowska Konkursy i szkolenia w 2008 roku Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w nowym roku kalendarzowym zaprasza do wzięcia udziału w: konkursie „POMYSŁOWA SZKOŁA” na najlepszy pomysł na wymianę międzynarodową oraz cyklu szkoleń regionalnych nt. projektów w programie „Młodzież w Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu.

Konkurs „POMYSŁOWA SZKOŁA” na najlepszy pomysł na wymianę międzynarodową.

Pomysł na szkołę!
W nowym roku rusza konkurs zatytułowany „Pomysłowa Szkoła”, przeznaczony dla uczniów pierwszych oraz drugich klas gimnazjum.
Zapraszamy do niego zespoły 6 osobowe, które maja ciekawy pomysł na wymianę międzynarodową i umieją go przedstawić w ciekawej formie.
Wśród zgłoszeń, które do nas nadejdą wyłonimy trzy najlepsze prace, których autorów zaprosimy do współpracy z naszą Fundacją
Konkurs jest skierowany do młodzieży z całego regionu.

Poniżej znajdziecie formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu oraz wszystkie niezbędne informacje.

Opis konkursu Regulamin konkursu Karta zgłoszeniowa


Cykl szkoleń regionalnych

nt. projektów w programie „Młodzież w Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw zaprasza na cykl szkoleń regionalnych nt. projektów w pragramie „Młodzież W Działaniu” oraz pozyskiwania środków z programu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby które chcą się dowiedzieć jak funkcjonuje Program „Młodzież w Działaniu”, jak można korzystać z możliwości, które dają poszczególne Akcje, jakie są priorytety programu oraz jak pracować z młodzieżą przy realizacji projektów.

Szkolenia przeznaczone są dla:

 • organizacji pozarządowych,
 • osób indywidualnych,
 • szkół,
 • grup nieformalnych

Dwudniowe szkolenia będą się odbywały w poszczególnych terminach:

 • 21 – 22 luty 2008
  Zarządzanie projektem wymiany młodzieżowej

 • 13 – 14 marca 2008
  Uczestnictwo i Partnerstwo w projektach w ramach programu MŁODZIEZ W DZIAŁANIU

 • 10 – 11 kwietnia 2008
  Szkolenie dla potencjalnych Organizacji Wysyłających i Goszczących

 • 15 – 16 maja 2008
  Inicjatywy lokalne

 • 05 – 06 czerwca 2008
  Aktywne Obywatelstwo w regionie


UWAGI !

Każda osoba może wziąć udział w jednym szkoleniu!
W każdym szkoleniu może wziąć udział 25 osób z województwa lubelskiego.
Wszystkie szkolenia będą się odbywały w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie/k. Lublina.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz zapewnia dojazd do ośrodka.
Organizator NIE pokrywa kosztu dojazdu do Lublina.

Nabór na poszczególne szkolenia będą ogłaszane sukcesywnie

na naszej stronie internetowej www.eds-fundacja.pl

Szczegółowy harmonogram oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się poniżej.

Karta zgłoszeniowa Harmonogram szkoleń