EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


Łuck 04.12.2007 Dyplomaci społeczni w Łucku Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniu 4 grudnia br. odbyła się w Łucku pierwsza regionalna konferencja dla Białorusi i Ukrainy "Free Media Bridges from East to West". W czasie konferencji dyskutowano na temat międzynarodowej współpracy młodzieży, dyplomacji społecznej i kształcenia politycznego. W konferencji wzięło udział 80 uczestników z organizacji ERTOBA (Gruzja), Labomedia (Francja), Bürgermedienzentrum Bennohaus (Niemcy), Nasha Sprava (Ukraina), Dzedzih (Białoruś) i Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw (Polska).Dyplomacja społeczna to umiejętność rozmowy między zwykłymi ludźmi z różnych państw, religii i kultur. Dyplomaci społeczni to ludzie, którzy realizują trudne zadanie nawiązywania porozumienia, dialogu i pojednania. Praca dyplomatów społecznych nabiera szczególnego znaczenia na styku Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami Białorusią i Ukrainą. Przystąpienie ośmiu państw Europy Środkowej do strefy Schengen w grudniu br. będzie stanowiło nie lada wyzwanie dla międzynarodowej współpracy i kontaktów społecznych w tym regionie.

O możliwości nawiązywania tej współpracy, a także o różnych jej formach - wymiana informacji, media obywatelskie, współpraca młodzieży, kształcenie polityczne i obywatelskie, dyskutowali w Łucku przedstawiciele organizacji społecznych z Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Polski, Francji i Gruzji.

Konferencja organizowana była przez Centrum Nasza Sprawa z Łucka w ramach projektu „Free Media Bridges from East to West” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Centrum Mediów ObywatelskichCentrum Mediów Obywatelskich