EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


Kraków 11.11.2007 Pro Publico Bono Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono za organizację i promocję współpracy międzynarodowej młodzieży. Wyróżnienie przyznano w kategorii: Kontakty dyplomatyczne i międzynarodowe, integracja europejska i dyplomacja społeczna.

Pro Publico Bono

Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską PRO PUBLICO BONO odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Adresatami są organizacje obywatelskie, a konkurs skierowany jest do ludzi, którzy są motorem zmian zachodzących obecnie w Polsce. Celem Konkursu PRO PUBLICO BONO jest nagradzanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw organizacji obywatelskich.

Konkurs PRO PUBLICO BONO odwołuje się w swej treści do nowej jakości w życiu publicznym, do czynu obywatelskiego, solidarności i samoorganizacji społecznej. Celem Konkursu jest zarówno promocja aktywności obywatelskiej - wspieranie budowy państwa rozumianego jako wspólnota obywateli, jak i kreowanie obrazu naszego kraju - jako kraju sukcesu samych Polaków. Ważnym kryterium oceny inicjatyw obywatelskich jest przestrzeganie zasad etycznych.

Kapituła doceniła inicjatywy międzynarodowej współpracy młodzieży podejmowane przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw od 14 lat. Corocznie Fundacja organizuje na Lubelszczyźnie i poza Polską 50 projektów międzynarodowych. Każdego roku uczestniczy w nich ponad 1500 osób ze wszystkich krajów europejskich. Podczas wręczenia nagrody szczególnie podkreślono znaczenie organizowanego przez Fundację Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Forum, które jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy gromadzi młodych liderów z 33 krajów.

www.propublicobono.pl

http://www.rp.pl/artykul/2,68470.html

Nagrody Pro Publico Bono wręczone

Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" z Poznania otrzymała nagrodę główną dziewiątej edycji konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską Pro Publico Bono. Konkursowa gala odbyła się w Krakowie. Laureatów wyłoniła Kapituła Konkursu Pro Publico Bono pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla. Nagroda główna to 60 tys. zł.

Nagrody honorowe - tytuły "Instytucja Pro Publico Bono" zostały przyznane Fundacji Kronenberga przy Banku Citi Handlowy oraz Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

W konkursie przyznano też pierwsze nagrody (po 45 tys. zł) i 13 wyróżnień (po 10 tys. zł) w pięciu kategoriach.

Pierwszą nagrodę za inicjatywę edukacyjną otrzymała Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy za program edukacyjny "Gdy nie ma przedszkola", którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano: Gołdapskiemu Funduszowi Lokalnemu z Gołdapi, Stowarzyszeniu Autorów Teatralnych oraz Stowarzyszeniu Normalne Państwo (oba z Warszawy).

W kategorii kultury i dziedzictwa narodowego pierwszą nagrodę zdobyła Fundacja Odpowiedzialność Obywatelska (Warszawa) za akcję "Młodzi Pamiętają", która miała przypomnieć młodemu pokoleniu tragiczne wydarzenia stanu wojennego. Wyróżnieniami uhonorowano: Zjednoczenie Łemków z Gorlic i Stowarzyszenie Magurycz z Uścia Gorlickiego.

W kategorii działalności charytatywnej, pomocy społecznej i ochrony zdrowia Kapituła nagrodziła Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku za pomoc w pielęgnacji i rehabilitacji osobom o niskich dochodach i chorym.

Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Fundacja Pro Bono (obie z Krakowa) oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta z Augustowa.

Za najlepszą inicjatywę na rzecz rozwoju regionu i środowiska lokalnego pierwszą nagrodę zdobyła Fundacja Forum "Gryf" ze Szczecina za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju regionu. W tej kategorii wyróżnienia przyznano Stowarzyszeniu Konferencja Służb Ochrony Przyrody Zielonych Płuc Polski z Suwałk oraz Fundacji Kultury Ekologicznej z Jeleniej Góry.

Laureatką pierwszej nagrody za "dyplomację społeczną" - najciekawszą inicjatywę w zakresie współpracy międzynarodowej i międzyetnicznej została Polska Fundacja im. Roberta Schumana za wytrwałe organizowanie Polskich Spotkań Europejskich i parady z okazji Dnia Europy.

Wyróżnienia otrzymały Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego z Krakowa, Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne z Włodawy i Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw z Lublina.

Celem konkurs "Pro Publico Bono" jest wspieranie rozwoju społecznego oraz budowy nowoczesnego, demokratycznego państwa poprzez wyróżnianie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw obywatelskich. Od roku 2000 Konkurs Pro Publico Bono jest organizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, która jest fundatorem nagród.