EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


18.10.2007 „Ukraina w drodze do UE” Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W ramach projektu „ Ukraina w drodze do UE”, realizowanego przez Fundację im. S. Batorego, (przy wsparciu finansowym MSZ RP, w ramach Programu pomocy rozwojowej MSZ w 2007 r.), w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw odbyły praktykę dwie osoby z Ukrainy. Osoby te, na stałe pracujące w Centrach Informacji Europejskiej na Ukrainie, w dniach od 15 września do 12 października 2007 roku odbywały staż w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie.

Zaproszeni goście, w ramach realizowanego stażu, zapoznali się ze specyfiką pracy, działalnością i projektami Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, a także z projektami transgranicznymi, realizowanymi we współpracy z Ukrainą i Białorusią (Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy) i projektami kształcenia politycznego i obywatelskiego (Akademia Demokracji). Ponadto osoby te miały duży wkład w tworzenie bazy danych organizacji ukraińskich zajmujących się kształceniem. Niewątpliwie współpraca z naszymi stażystami będzie miała swój dalszy ciąg, przy kolejnych polsko – ukraińskich projektach.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ