EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


18.10.2007 „Ukraina w drodze do UE” Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W ramach projektu „ Ukraina w drodze do UE”, realizowanego przez Fundację im. S. Batorego, (przy wsparciu finansowym MSZ RP, w ramach Programu pomocy rozwojowej MSZ w 2007 r.), w Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw odbyły praktykę dwie osoby z Ukrainy. Osoby te, na stałe pracujące w Centrach Informacji Europejskiej na Ukrainie, w dniach od 15 września do 12 października 2007 roku odbywały staż w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie.

Zaproszeni goście, w ramach realizowanego stażu, zapoznali się ze specyfiką pracy, działalnością i projektami Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, a także z projektami transgranicznymi, realizowanymi we współpracy z Ukrainą i Białorusią (Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy) i projektami kształcenia politycznego i obywatelskiego (Akademia Demokracji). Ponadto osoby te miały duży wkład w tworzenie bazy danych organizacji ukraińskich zajmujących się kształceniem. Niewątpliwie współpraca z naszymi stażystami będzie miała swój dalszy ciąg, przy kolejnych polsko – ukraińskich projektach.