EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


04.10.2007 Szkolenia dla studentów z Białorusi i Ukrainy studiujących w Lublinie Instytut Rynku Pracy

Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw zaprasza na bezpłatne szkolenia: „Studia i co dalej?”

SZKOLENIE I
z zakresu umiejętności interpersonalnych i poruszania się po rynku pracy
Termin szkolenia: 21 - 24.10.2007

SZKOLENIE II
z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Termin szkolenia: 28 - 31.10. 2007

Szkolenia odbędą się w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.
Istnieje możliwość udziału w jednym bądź obydwu szkoleniach.

Organizatorzy pokrywają koszty szkolenia, zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport Lublin – Nasutów – Lublin.

Szkolenia odbywać się będą w języku polskim.

Szczegółowy plan warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy dla uczestników znajdują się na stronie:
www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum/pl-spotkania/spotkania004.html

Formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu - prosimy przesłać
na adres: m.doniek@irp-fundacja.pl

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!

co robimy
www.irp-fundacja.pl