EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


05.09.2007 Otwarcie Punktu Konsultacyjnego dla Pracodawców i Imigrantów Instytut Rynku Pracy

co robimyW dniu 10 października 2007r. w Lublinie odbędzie się Otwarcie Punktu Konsultacyjnego dla Pracodawców i Imigrantów w ramach projektu "Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy".

Celem Punktu Konsultacyjnego jest kompleksowe wsparcie imigrantów i pracodawców w zakresie funkcjonowania na polskim rynku pracy. Punkt Konsultacyjny oferować będzie fachową wiedzę oraz wszechstronną informację w zakresie legalizacji pobytu i pracy na terytorium RP (procedury uzyskania zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę) oraz w zakresie edukacji i opieki zdrowotnej, a także pomoc w wypełnianiu wniosków i kontakcie z odpowiednimi urzędami.

Więcej: www.irp-fundacja.pl

co robimy