EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


03.09.2007 Polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty dla młodzieży: „Twoja kariera w Twoich rękach” Instytut Rynku Pracy

co robimyWe wrześniu rozpoczynamy polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty dla młodzieży: „Twoja kariera w Twoich rękach”, w ramach realizacji projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”.

Maja one na celu wsparcie młodzieży z trzech krajów uczestniczących w projekcie w efektywnym przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. Tematyka warsztatów obejmuje kształtowanie umiejętności interpersonalnych, identyfikację mocnych stron i predyspozycji zawodowych, planowanie kariery zawodowej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z poruszaniem się w obszarze rynku pracy.

W dniach 16 – 19 września w Nasutowie k/Lublina odbyły się pierwsze z pięciu planowanych warsztatów: dla studentów – wolontariuszy organizacji pozarządowych. Warsztaty prowadzą psychologowie, doradcy zawodowi z Polski i Ukrainy.

Więcej: www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum/pl-spotkania.html

co robimy