EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


03.09.2007 Gospodarka i polityka gospodarcza w Unii Europejskiej – perspektywy zawodowe młodzieży Nasutów, 07.10.-13.10.2007. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży dotycząca tematyki gospodarczej.

Podczas projektu młodzież z dwóch krajów weźmie udział w warsztatach na temat sytuacji gospodarczej w Polsce i w Niemczech, z naciskiem na sytuację młodych ludzi na rynku pracy. Uczestnicy projektu odwiedzą Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie, a także zwiedzą fabrykę okien.

Wirtschaft und Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union – Berufsperspektiven Jugendlicher
Nasutów, 7.10.-13.10.2007
Europäische Begegnungsstätte – Stiftung Nowy Staw

Eine deutsch-polnische Jugendbegegnung zum Thema Wirtschaft

Während des Projektes werden Jugendliche beider Länder an Worshops teilnehmen, die die wirtschaftliche Situation in Deutschland und Polen betreffen. Der Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Situation junger Leute auf dem Arbeitsmarkt.
Die ProjektteilnehmerInnen werden sowohl das Zentrum für Information und Berufsplanung des Wojewodschaftsarbeitsamts als auch eine Firma, die Dachfenster herstellt, besuchen.

Tłumaczenie/Übersetzung: Daja Weiss

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Das Projekt wird mit Mitteln des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes gefördert.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ