EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


24.07.2007 Seminarium „Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów - perspektywy współpracy”, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 20 – 21 sierpnia 2007 roku, w przepięknej scenerii lasów janowskich, odbyło się seminarium pt. Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy. W spotkaniu wzięli udział polscy i ukraińscy samorządowcy, przedsiębiorcy, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Najważniejszym celem zrealizowanego przedsięwzięcia było opracowanie dokumentu ramowego na temat współpracy Polski i Ukrainy, który stanie się elementem raportu dla Parlamentu Europejskiego.

Organizatorami seminarium byli: prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, , Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Współpracy Europejskiej oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Lublinie.

W seminarium, ze strony ukraińskiej, udział wzięli m.in. Władysław Stemkowski – wicemer miasta Łuck, Serhij Wasylowycz Naumenko – Prezydent Wołyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Ihor Dmytryszyn – zastępca dyrektora Zarządu ds. Młodzieży

i Sportu na Wołyniu oraz Oleg Jaskiw – koordynator projektów organizacji „Europejski Dialog” we Lwowie. Stronę polską reprezentowali m.in. prof. Zbigniew Zaleski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Różniak – Prezes Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy, Aneta Karasek – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich UM Lublin, Genowefa Tymbrowska z Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Dariusz Jodłowski – Prezes Związku Prywatnych Przedsiębiorców Lubelszczyzny (LEWIATAN), Michał Przepiórka – Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Dariusz Jedlina – Prezes Lubelskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Lublinie.

Zaproszeni goście w pierwszym dniu spotkania rozmawiali m.in. o usprawnieniu ruchu na przejściach granicznych łączących Polskę i Ukrainę, a także o możliwościach ożywienia wzajemnych stosunków gospodarczych. Ponadto zastanawiano się nad możliwościami usprawnienia współpracy transgranicznej i sposobami zwiększenia atrakcyjności terenów przygranicznych pod kątem inwestycji zagranicznych. Drugi dzień seminarium został zdominowany przez problemy, które dotykają organizacje młodzieżowe i kulturalne. Goście z Polski i Ukrainy wspólnie poszukiwali możliwości ich rozwiązania. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat współdziałania Polski i Ukrainy podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012 (temat Euro 2012 przewijał się także w pierwszym dniu spotkania).

Seminarium polsko-ukraińskie w Janowie Lubelskim przyczyniło się do znacznej intensyfikacji współpracy ma polu gospodarczym, społecznym, turystycznym oraz kulturalnym pomiędzy województwem lubelskim, okręgiem wołyńskim oraz Lwowem w kontekście polityki wschodniej UE. Spotkanie to przyniosło szereg nowych pomysłów, które będzie można wykorzystać w usprawnieniu ruchu na granicy – polsko ukraińskiej, a także w realizacji wspólnego projektu, jakim jest Euro 2012.