EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


22.07.2007 Seminarium „Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów - perspektywy współpracy”, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Współpracy Europejskiej oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Lublinie organizują seminarium pt. „Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy”, które odbędzie się w dniach 20 – 21 sierpnia 2007 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Janowie Lubelskim.

W wyniku spotkania będzie opracowany dokument ramowy na temat współpracy Polski i Ukrainy, który stanie się podstawą raportu dla Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zależy nam na integracji środowisk biznesowych, społecznych oraz władz samorządowych z regionów Lubelszczyzny, Wołynia i Lwowa. Liczymy, iż efektem seminarium będzie także intensyfikacja współpracy na polu gospodarczym, społecznym, turystycznym i kulturalnym pomiędzy naszymi regionami w kontekście polityki wschodniej UE.

W naszym przedsięwzięciu weźmie udział 15 przedstawicieli ze strony ukraińskiej oraz taka sama liczba gości z Polski. Zaproszone osoby będą reprezentować środowisko samorządowe, organizacje biznesowe oraz pozarządowe.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ