EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


22.07.2007 Seminarium „Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów - perspektywy współpracy”, Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Prof. Zbigniew Zaleski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Współpracy Europejskiej oraz Izba Przemysłowo – Handlowa w Lublinie organizują seminarium pt. „Unia Europejska – Ukraina. Lubelszczyzna, Wołyń, Lwów – perspektywy współpracy”, które odbędzie się w dniach 20 – 21 sierpnia 2007 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Janowie Lubelskim.

W wyniku spotkania będzie opracowany dokument ramowy na temat współpracy Polski i Ukrainy, który stanie się podstawą raportu dla Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zależy nam na integracji środowisk biznesowych, społecznych oraz władz samorządowych z regionów Lubelszczyzny, Wołynia i Lwowa. Liczymy, iż efektem seminarium będzie także intensyfikacja współpracy na polu gospodarczym, społecznym, turystycznym i kulturalnym pomiędzy naszymi regionami w kontekście polityki wschodniej UE.

W naszym przedsięwzięciu weźmie udział 15 przedstawicieli ze strony ukraińskiej oraz taka sama liczba gości z Polski. Zaproszone osoby będą reprezentować środowisko samorządowe, organizacje biznesowe oraz pozarządowe.