EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


11.07.2007 | Ewa Niemiałkowska Behind The Door…czyli wszystko to, o czym świat mówi za zamkniętymi drzwiami. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

“Behind The Door” to szkolenie dotyczące przemocy domowej, z szczególnym naciskiem na kraje z obszaru Basenu Morza Śródziemnego (EuroMed). Młodzież z wielu krajów została zaproszona do udziału w międzynarodowej dyskusji na temat przemocy w rodzinie.

W ramach spotkania młodzi ludzie będą mieli okazję wymienić poglądy, zapoznają się ze specyfiką obszaru i ramami kulturowymi w krajach EuroMed a efektem końcowym będzie wypracowanie międzykulturowej strategii walki z przemocą wobec kobiet oraz opracowanie pomysłów na nowe projekty (dotyczące tematyki przemocy) w ramach programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU.

Uczestnicy będą mieli okazję współpracować z pracownikami organizacji działających na rzecz zwalczania przemocy funkcjonujących na terenie Sycylii.


Projekt wspierany jest ze środków Programu „Młodzież”.

www.mlodziez.org.pl