EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


11.07.2007 | Ewa Niemiałkowska Behind The Door…czyli wszystko to, o czym świat mówi za zamkniętymi drzwiami. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

“Behind The Door” to szkolenie dotyczące przemocy domowej, z szczególnym naciskiem na kraje z obszaru Basenu Morza Śródziemnego (EuroMed). Młodzież z wielu krajów została zaproszona do udziału w międzynarodowej dyskusji na temat przemocy w rodzinie.

W ramach spotkania młodzi ludzie będą mieli okazję wymienić poglądy, zapoznają się ze specyfiką obszaru i ramami kulturowymi w krajach EuroMed a efektem końcowym będzie wypracowanie międzykulturowej strategii walki z przemocą wobec kobiet oraz opracowanie pomysłów na nowe projekty (dotyczące tematyki przemocy) w ramach programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU.

Uczestnicy będą mieli okazję współpracować z pracownikami organizacji działających na rzecz zwalczania przemocy funkcjonujących na terenie Sycylii.


Projekt wspierany jest ze środków Programu „Młodzież”.

www.mlodziez.org.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ