EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


28.06.2007 Inauguracja projekt „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw

W dniu 28 czerwca br. odbyła się w Lublinie Konferencja Inaugurująca projekt „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”, realizowany przez Instytut Rynku Pracy – Fundację Nowy Staw w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/ TACIS CBS.

Rozpoczęliśmy również realizację pierwszych spotkań transgranicznych w ramach projektu. W dniach 28 – 29.06 br. w Nasutowie odbyły się dwa polsko – białorusko – ukraińskie seminaria zatytułowane: „Partnerstwo na rzecz rozwoju”. Celem tych spotkań była wymiana doświadczeń, promocja dobrych praktyk oraz nawiązanie sieci partnerstw instytucji działających w obszarze przygranicznego rynku pracy. Seminarium dla szkolnych placówek edukacyjnych poświęcone było tematyce doradztwa zawodowego dla młodzieży, natomiast podczas seminarium dla instytucji rynku pracy zastanawialiśmy się nad rolą badań oraz nawiązywania partnerstwa w działaniach na rzecz transgranicznego rynku pracy.

W najbliższych miesiącach planujemy polsko – białorusko – ukraińskie warsztaty młodzieżowe z zakresu aktywizacji zawodowej i poruszania się po rynku pracy


Zachęcamy do zapoznania się z działaniami w ramach projektu. : witryna internetowa projektu


co robimy
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ