EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


23.06.2007 Ksiądz Arcybiskup Profesor Józef Życiński, Metropolita Lubelski poświęcił Europejski Dom Spotkań w Nasutowie. Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Podczas wizyty duszpasterskiej Ksiądz Arcybiskup Profesor Józef Życiński poświęcił budynki ośrodka Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie. 23 czerwca 2007 r. Metropolita lubelski odwiedził nową kaplicę, która została oddana do użytku gościom Europejskiego Domu Spotkań.

Ksiądz Arcybiskup Profesor Józef Życiński powiedział podczas wizyty w Nasutowie, że bardzo budujące są inicjatywy podejmowane przez Fundację na rzecz regionu i współpracy międzynarodowej. Szczególnie ważne jest, podkreślił Ksiądz Arcybiskup, że Fundacja pamięta o wszystkich wymiarach rozwoju człowieka a kaplica jest tego pięknym przykładem. Arcybiskup spotkał się także z pracownikami Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw i ich rodzinami. Błogosławiąc na dalsze lata pracy życzył wszystkim pracownikom, współpracownikom, wolontariuszom i ich rodzinom wzajemnej życzliwości i wytrwałości w budowaniu dobra.

GaleriaGaleriaGaleriaGaleria

Europejski Dom Spotkań w Nasutowie jest ośrodkiem szkoleniowo-konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. W stylizowanym na staropolski dwór ośrodku odbywa się rocznie prawie 50 projektów edukacyjnych. Uczestniczy w nich ponad 2000 osób ze wszystkich krajów Europy. Ośrodek jest także miejscem pracy twórczej i aktywizacji społeczności lokalnej.