EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


13.06.2007 | Anna Moskwa Kształcenie dorosłych a świat pracy Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

EZA (Europejski Związek ds. Pracowniczych, www.eza.org) i Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw serdecznie zapraszają do udziału w konferencji „Znaczenie kształcenia dorosłych we współczesnym świecie pracy”. Konferencja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2007 we Wrocławiu.

Celem spotkania jest refleksja nad miejscem i rolą kształcenia dorosłych w ich rozwoju zawodowym. Chcemy porównać różne modele europejskie oraz poszukiwać dobrych, sprawdzonych rozwiązań. Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla przedstawicieli administracji i instytucji samorządowych różnych szczebli, sektora pozarządowego, związków zawodowych i organizacji pracowników oraz wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną tematyką. Seminarium ma charakter międzynarodowy: polsko- niemiecko- włoski. Całość będzie tłumaczona na język polski.

Szczegółowy plan przedsięwzięcia oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w plikach do pobrania na dole strony. Oczekujemy na zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2007 drogą pocztową na adres :

Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw,
ul. Leszczyńskiego 14/ 1- 3, 20- 069 Lublin;
faxem: 0 81 534 61 92;
e- mail’em: a.moskwa@eds-fundacja.pl
lub telefoniczne do Anny Moskwy 0 81 534 61 91.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Do pobrania :

Zaproszenie na konferencję / plik MS Word /
Karta zgłoszeniowa / plik MS Word /
Plan konferencji / plik MS Word /


PLAN KONFERENCJI

„Znaczenie kształcenia dorosłych we współczesnym świecie pracy”

Miejsce konferencji: Pensjonat Jana Pawła II, ul. Świętego Idziego 2 ; Wrocław

10.00
Otwarcie konferencji

10.15

Wystąpienia otwierające

Tomasz Różniak - Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw
Joachim Herudek - EZA

10.30
Kształcenie dorosłych w Niemczech- pomiędzy zadaniem prywatnym
a społecznym obowiązkiem – rola związków zawodowych w kształceniu dorosłych w Niemczech

Uli Nordhaus, DGB Deutschland

11.00
Działania EZY w obszarze kształcenia dorosłych w kontekście dialogu społecznego

Joachim Herudek/ Ilona Mosler, EZA

11.30
Włoskie związki zawodowe i organizacje pracowników a kształcenie dorosłych

ACLI

12.00
Unia Europejska a kształcenie dorosłych

Marzena Korona – Kruk – Urząd Miasta w Świebodzicach, Promotor Programu Gruntvig

12.30
Rola polskich związków zawodowych w kształceniu dorosłych – praktyka i wyzwania

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

13.00
Znaczenie kształcenia dorosłych dla rozwoju pracownika- panel

S. Dr Anna Walulik CSFN, Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna Ignatianum,
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

13.50
Podsumowanie

Tomasz Różniak - Europejski Dom Spotkań- Fundacja Nowy Staw
Joachim Herudek - EZA

14.00 Obiad