EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


06.06.2007 | Ewa Orzeszko 2007: Młodzieżowa Odyseja Medialna Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 20-26 maja 2007 roku Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizowała w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina międzynarodowe szkolenie pod nazwą „2007: Młodzieżowa Odyseja Medialna”.

Szkolenie przeznaczone było dla pracowników i liderów młodzieżowych z całej Europy, a jego celem – przekazanie im wiedzy na temat możliwości wykorzystania narzędzi medialnych w codziennej pracy z młodzieżą oraz w celu uczynienia projektów młodzieżowych bardziej atrakcyjnymi i lepszymi pod względem jakościowym.

W spotkaniu wzięły udział 22 osoby z 12 państw (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Grecja, Gruzja, Malta, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Ukraina, Włochy). Miały one okazję uczestniczyć w cyklu warsztatów prowadzonych przez dwoje trenerów – z Polski i Włoch.

Warsztaty dotyczyły m.in. obsługi kamery wideo, głównych typów filmów, podstaw narracji w filmie, praktycznych ćwiczeń z kamerą i tworzenia własnych krótkometrażowych produkcji. Oprócz tego uczestnicy zwiedzili Lublin i zaprezentowali się podczas wspólnego wieczoru międzynarodowego.

Wspaniała atmosfera podczas szkolenia zaowocowała wypracowaniem przez jego uczestników wniosku do Programu „Młodzież w Działaniu” o kolejne tego typu spotkanie. Projekt „2007: Młodzieżowa Odyseja Medialna – ciąg dalszy” planowany jest na początku grudniu także w Nasutowie.

Wkrótce na stronie telewizji internetowej www.ngotv.eu będzie można obejrzeć filmy wyprodukowane przez uczestników szkolenia.Polecamy niektóre filmy wyprodukowane przez uczestników szkolenia :

Bench Forest movie Mr Bee Prince


TAK PRZEBIEGAŁO SZKOLENIE

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleriaGaleriaGaleria
GaleriaGaleria

Projekt współfinansowany był ze środków Programu „Młodzież” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl