EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


02.06.2006 | Sergiusz Kieruzel Znamy laureatów Konkursu „Jak dziś być patriotą?” Akademia "Złota 9"

Gimnazjaliści zebrali wszystkie nagrody konkursu patriotycznego Akademii Złota 9 !

Sebastian Żebrowski z Gimnazjum w Wojcieszkowie został laureatem Głównej Nagrody konkursu „Jak dziś być patriotą?”. Konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych ogłoszony był w ramach Akademii Złota 9. Wyróżnienia otrzymali również Ewelina Chmielewska, Przemysław Lewandowski z Kraśniczyna oraz Martyna Skrzyńska z Lublina.

Nadesłane prace pisemne reprezentowały wysoki poziom – powiedziała przewodnicząca jury Anna Moskwa z Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. W nagrodzonych pracach pokreślić trzeba bogatą stronę faktograficzna i dokumentacyjną, często dołączone były również fotografie. Na uwagę zasługuje poprawna i ładna stylistyka oraz staranne wykończenie prac - dodała Anna Moskwa.

Nagrody wręczono w sobotę 2 czerwca podczas uroczystej gali w klasztorze dominikanów w Lublinie. Nagrodzone prace będą opublikowane w przygotowywanym wydawnictwie Akademii Złota 9.

Konkursu został zorganizowany przez Klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie i

Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

TAK ZAPOWIADALIŚMY KONKURS

Klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych Lubelszczyzny do udziału w konkursie „Jak dziś być patriotą?”. Gimnazjaliści i licealiści mogą uczestniczyć w konkursie zorganizowanym w ramach szkoły służby obywatelskiej Akademii Złota 9.

Prace pisemne należy nadsyłać
do dnia 23 maja 2007
na adres Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
ul Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
z dopiskiem „Konkurs. Akademia Złota 9”.

Na dole strony do pobrania regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych
„Jak dziś być patriotą?”

Organizatorzy:
Klasztor O.O. Dominikanów w Lublinie i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Uczestnicy:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów z terenu województwa lubelskiego

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE JEST:

  • napisanie pracy na temat konkursu. Praca nie powinna przekraczać dwóch strony maszynopisu A-4
  • przesłanie pracy do 23 maja 2007r. na adres Fundacji: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, ul. Leszczyńskiego 14/1-3, 20-069 Lublin

Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane:

  • imię i nazwisko autora oraz wiek,
  • dokładny adres szkoły, numer telefonu, e-mail
  • imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana lub zaznaczyć, że została wykonana samodzielnie ( w tym przypadku należy podać dokładny adres autora pracy)
  • oświadczenie:

Wyrażam zgodę na:
umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatorów, z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszelkich działaniach związanych z Konkursem oraz wykorzystanie przez organizatorów mojej pracy konkursowej do celów naukowych i edukacyjnych oraz jej publikacji we fragmentach lub w całości z zachowaniem praw autorskich.

...........................................................................................................................................................
(miejscowość, data, podpis autora pracy – jeżeli autor jest niepełnoletni również podpis jego rodzica-opiekuna)

Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się 2 czerwca 2007r. w Lublinie. Najciekawsze prace zostaną opublikowane.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

  • Przewidziano przyznanie nagrody głównej oraz wyróżnień.
  • Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.
  • Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Komisji Konkursowej oraz materiały konkursowe będą publikowane na stronie internetowej www.eds-fundacja.pl
  • Informacje o konkursie: Sergiusz Kieruzel, Akademia Złota 9, tel.: 081 5346191 fax: 0815346192