EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


01.04.2007 Po „Nadzieję” do Danii Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 28 kwietnia – 5 maja w duńskim mieście Vordingborg będzie miała miejsce wymiana młodzieżowa pod nazwą „Hope”. Młodzi ludzie z Polski, Danii, Anglii, Portugalii i Rumunii będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach bębniarskich, tanecznych, teatralnych i multimedialnych, prowadzonych przez profesjonalnych trenerów. Efektem kilkudniowych warsztatów będą dwa przedstawienia w lokalnych duńskich szkołach.

Oprócz wspólnych warsztatów młodzież będzie miała okazję zwiedzić Vordingborg i Kopenhagę oraz zaprezentować swój kraj i kulturę podczas wieczoru narodowego.

Koordynatorem projektu jest duńska organizacja „Attrain”, działająca w ramach europejskiej sieci „Drums for Peace”, wykorzystującej szeroko pojmowaną sztukę dla motywacji młodych ludzi.

Projekt finansowany jest ze środków Programu „Młodzież”.

www.mlodziez.org.pl