EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


29.03.2007 „Szkoła w regionie – region w Europie” Europe Direct Lublin

Ogólnopolski projekt „Szkoła w regionie, region w Europie”, realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Amicus”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Działania projektu współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT).

Podmiotem współrealizującym projekt na Lubelszczyźnie jest Europe Direct – Lublin, działający w ramach Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Informacje na temat projektu i jego realizacji w województwie lubelskim dostępne są na stronie internetowej Europe Direct – Lublin, www.europe-direct.lublin.pl oraz na portalu www.szkolawregionie.pl

Podstawowym celem projektu jest przygotowanie nauczycieli Wiedzy o Społeczeństwie do rozpowszechniania wśród uczniów szkół średnich i gimnazjów, wiedzy o polityce regionalnej Unii Europejskiej oraz kreowanie czynnego zaangażowania w informowanie o zmianach jakie nastąpiły po wejściu Polski w struktury wspólnotowe.

W ramach projektu, w każdym województwie, zostaną przeprowadzone seminaria informacyjne dla nauczycieli WOS, realizowane przy wykorzystaniu metody e-learningu. Podczas seminariów nauczyciele otrzymają przygotowany pakiet edukacyjny pomocny przy realizacji zajęć w szkołach, a po pomyślnym zakończeniu seminariów certyfikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Ponadto specjalnie do celów projektu przygotowana została e-lerningowa witryna szkoleniowa, http://www.wos.bialystok.edu.pl niezbędna do realizacji szkoleń e-learningowych, będąca jednocześnie źródłem informacji na temat polityki regionalnej UE, jak również forum wymiany opinii i narzędziem pomocnym w realizacji zajęć z uczniami.

W trakcie trwania projektu, dla uczniów oraz nauczycieli, zostaną przeprowadzone konkursy, dotyczące polityki regionalnej UE. Organizatorzy przewidzieli liczne, atrakcyjne nagrody m.in.: wyjazd grupy uczniów na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich, jak również sprzęt elektroniczny i multimedialny. Regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej www.szkolawregionie.pl

Cennym uzupełnieniem powyższych działań będzie przygotowana specjalnie dla młodzieży publikacja, poruszająca treści związane z polityką regionalną Unii Europejskiej i działających w jej ramach funduszy strukturalnych. Publikacja zostanie bezpłatnie przekazana szkołom gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym na terenie całego kraju.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie „Szkoła w regionie – region w Europie”