EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


25.03.2007 | Anna Moskwa „Rodzina we współczesnym świecie pracy” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

"Praca jest jednym z tych aspektów, aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na nowo domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć" pisze Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens. W dalszych słowach encykliki Papież stwierdza, iż "Rodzina jest bowiem równocześnie wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka."

Dostrzegając ważność i ciągłą aktualność tych tematów, podjęliśmy dyskusję na temat rodziny w świecie pracy we współczesnej Europie i Polsce. W czasach, kiedy z jednej strony brak pracy staje się jednym z głównych problemów polskich rodzin, a z drugiej strony rosną wymagania rynku pracy wobec człowieka i rodziny, należy poszukiwąc odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być rynek pracy, by sprzyjał rozwojowi podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Powyższe tematy były podejmowane w czasie konferencji „Rodzina we współczesnym świecie pracy” organizowanej wspólnie przez stowarzyszenie EZA (Europejski Związek ds. Pracowniczych, www.eza.org) i Europejski Dom Spotkań- Fundację Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl) w dniach 23- 24 marca 2007 w Warszawie.

Konferencji odbyła się w

Domu Formacyjno- Rekolekcyjnym w Warszawie Bielany

przy ul. Dewajtis 3,

www.dfr.mkw.pl.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

PROGRAM KONFERENCJI

RODZINA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE PRACY
23- 24. 03. 2007, Dom Rekolekcyjno- Formacyjny
Warszawa- Bielany, ul. Dewajtis 3

23. 03. 2007, Piątek
15.30 Rejestracja uczestników
16.30 OTWARCIE KONFERENCJI
PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ I PLANU KONFERENCJI

Anna Moskwa

NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ EZY

Joachim Herudek

NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ ACLI

Roberto D’Arco

17.00 NOWY MODEL ŻYCIA RODZINNEGO NA POLSKIM RYNKU PRACY

dr Andrzej Juros- Wydział Nauk Społecznych KUL

18.00 ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BUDOWANIU SPRAWIEDLIWYCH STOSUNKÓW PRACY

Waldemar Bartosz - Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność,
Longin Komołowski - były Minister Pracy i Polityki Socjalnej,

ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BUDOWANIU SPRAWIEDLIWYCH STOSUNKÓW PRACY

Waldemar Bartosz - Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność,
Longin Komołowski - były Minister Pracy i Polityki Socjalnej,

19.00 Kolacja
24. 03. 2007, Sobota
09.30 Spotkanie grupy roboczej Chrześcijańskich Dni Społecznych
11.00 OTWARCIE SPOTKANIA

Maciej Płażyński- Marszałek Senatu RP

WSPÓŁCZESNY ŚWIAT PRACY A RODZINA

Marta Cichowicz- Major- Espert w Departamencie do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Prof. dr hab. Stanisława Borkowska - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Bożena Balcerzak- Paradowska - Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

12.00 BEZROBOCIE ZAGROŻENIEM POLSKIEJ RODZINY
Agnieszka Fihel - Ośrodek Badań nad Migracjami UW,
Konrad Konefał - Instytut Rynku Pracy- Fundacja Nowy Staw
Ks. Prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
13.30 JAK KSZTAŁTOWAĆ SPRAWIEDLIWE STOSUNKI PRACY- ŚWIAT PRACY PRZYJAZNY RODZINIE- PANEL

Mirosława Jankowska- Prezes Stowarzyszenia Labor,
Michał Drozdek- Pełnomocnik Ministra Gospodarki ds. Dialogu Społecznego, Instytut im. Paderewskiego
Dorota Głogosz- Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

15.00 LUNCH


POLECAMY


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


EDS-FNS


FEML

FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

OEWS

EDS-FNS