EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


01.03.2007 "Rodzina we współczesnym świecie pracy" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

"Praca jest jednym z tych aspektów, aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na nowo domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć" pisze Jan Paweł II w encyklice Laborem Exercens. W dalszych słowach encykliki Papież stwierdza, iż "Rodzina jest bowiem równocześnie wspólnotą, która może istnieć dzięki pracy i jest zarazem pierwszą wewnętrzną szkołą pracy dla każdego człowieka."

Dostrzegając ważność i ciągłą aktualność tych tematów chcemy się zastanowić nam miejscem rodziny w świecie pracy we współczesnej Europie i Polsce. W czasach, kiedy z jednej strony brak pracy staje się jednym z głównych problemów polskich rodzin, a z drugiej strony rosną wymagania rynku pracy wobec człowieka i rodziny, chcemy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki powinien być rynek pracy, by sprzyjał rozwojowi podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Powyższe tematy będą podejmowane w czasie konferencji „Rodzina we współczesnym świecie pracy” organizowanej wspólnie przez stowarzyszenie EZA (Europejski Związek ds. Pracowniczych, www.eza.org) i Europejski Dom Spotkań- Fundację Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl) w dniach 23- 24 marca 2007 w Warszawie.

Konferencji odbędzie się w

Domu Formacyjno- Rekolekcyjnym w Warszawie Bielany

przy ul. Dewajtis 3,

www.dfr.mkw.pl.

Jednocześnie informujemy, iż uczestnikom seminarium zapewniamy nocleg i wyżywienie w w/w ośrodku. Szczegółowy plan przedsięwzięcia oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 17 marca 2006
w biurze konferencji ul. 3- Maja 18/ 3A, 20- 078 Lublin,
Anna Moskwa tel. +48 81 534 61 91, GSM 0-662 257 292
oraz e-mail: a.moskwa@eds-fundacja.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Tomasz Różniak

Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw


PROGRAM KONFERENCJI

RODZINA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE PRACY
23- 24. 03. 2007, Dom Rekolekcyjno- Formacyjny
Warszawa- Bielany, ul. Dewajtis 3

23. 03. 2007, Piątek
15.30 Rejestracja uczestników
16.30 OTWARCIE KONFERENCJI

Maciej Płażyński - Wicemarszałek Senatu RP-

PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ I PLANU KONFERENCJI

Tomasz Różniak

NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ EZY

Joachim Herudek

NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ ACLI

Roberto D’Arco

17.00 NOWY MODEL ŻYCIA RODZINNEGO NA POLSKIM RYNKU PRACY

dr Małgorzata Duda - PAT Kraków, dr Andrzej Juros- Wydział Nauk Społecznych KUL

18.00 ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W BUDOWANIU SPRAWIEDLIWYCH STOSUNKÓW PRACY

Waldemar Bartosz - Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność,
Longin Komołowski - były Minister Pracy i Polityki Socjalnej,

19.00 Kolacja
20.30 Spotkanie grupy roboczej Chrześcijańskich Dni Społecznych
24. 03. 2007, Sobota
09.30 Spotkanie grupy roboczej Chrześcijańskich Dni Społecznych
11.00 WSPÓŁCZESNY ŚWIAT PRACY A RODZINA

Gość Specjalny

12.00 BEZROBOCIE ZAGROŻENIEM POLSKIEJ RODZINY
Agnieszka Fihel - Ośrodek Badań nad Migracjami UW,
Konrad Konefał - Instytut Rynku Pracy- Fundacja Nowy Staw
13.30 JAK KSZTAŁTOWAĆ SPRAWIEDLIWE STOSUNKI PRACY- ŚWIAT PRACY PRZYJAZNY RODZINIE- PANEL

Prof. dr hab. Stanisława Borkowska UŁ, Mirosława Jankowska- Prezes Stowarzyszenia Labor,
Michał Drozdek- Pełnomocnik Ministra Gospodarki ds. Dialogu Społecznego, Instytut im. Paderewskiego

15.00 LUNCH

Część nazwisk wpisych do powyższego planu w charakterze prelegentów zostanie potwierdzona w najbliższym czasie.


DO POBRANIA :

Program konferencji /dokument MSWord/
Karta zgłoszeniowa /dokument MSWord/


POLECAMY


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


EDS-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


IRP-FNS


EDS-FNS


FEML

FORUM EKONOMICZNE
MŁODYCH LIDERÓW

OEWS

EDS-FNS