EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


28.02.2007 Konferencja w Lublinie - 12.03.2007 r. "Kapitał ludzki szansą na rozwój Lubelszczyzny" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Stowarzyszenie France Pologne pour l’Europe, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zapraszają na konferencję « Kapitał ludzki szansą na rozwój Lubelszczyzny », która odbędzie się w ramach projektu pt.„Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno- gospodarczy w Strategii Lizbońskiej. Głos społeczeństwa obywatelskiego”.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 marca 2007 r. w Hotelu Europa. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. : Pani Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Irma Krysiak

z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia z Komisji Europejskiej. Swoimi doświadczeniami dotyczącymi partnerskich działań na rzecz rozwoju rynku pracy i kapitału ludzkiego podzielą się również prelegenci francuscy z partnerskiego regionu Lotaryngii: Pan Jean-Marie Mizzon z Rady Regionalnej Lotaryngii, Pan Emile Reyter z Centrum Animacji i Informacji na temat Kształcenia oraz Pani Catherine Filpa z Regionalnego Obserwatorium ds. Zatrudnienia, Kształcenia i Kwalifikacji.


Konferencja odbędzie się pod auspicjami Komisji Europejskiej.


Konferencja „Kapitał ludzki szansą na rozwój Lubelszczyzny” poświęcona będzie problemom lokalnego rynku pracy oraz przedstawieniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem konferencji jest wsparcie lokalnej, międzyśrodowiskowej debaty na temat przyszłych działań na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia w regionie lubelskim oraz poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez wymianę doświadczeń z partnerem francuskim. W ramach konferencji przedstawiony zostanie również potencjał kapitału ludzkiego Województwa i jego oczekiwania.

Możliwość pozyskania znacznych środków z funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego poprzez edukację, kształcenie, podnoszenie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy stawia przed nami ogromną szansę. Czy będziemy w stanie z niej skorzystać? Jak odpowiedzieć na zapotrzebowania zmieniającego się dynamicznie rynku pracy? Jak uczynić nasz region bardziej atrakcyjnym

i konkurencyjnym? Jak przygotować kadry nowoczesnej gospodarki? Jak wspierać wchodzenie młodych na rynek pracy? Te i inne pytania stanowić będą kanwę dyskusji, która ma na celu przyczynić się do jak najlepszego przygotowania do przyszłych przedsięwzięć lokalnych podmiotów rozwoju społeczno-gospodarczego. Służyć temu ma perspektywiczna refleksja, usprawnienie wymiany informacji oraz wykorzystanie nowych możliwości współpracy przez wymianę dobrych praktyk.

Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską.

Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w Strategii Lizbońskiej.
Głos społeczeństwa obywatelskiego.

Cykl 4 konferencji lokalnych Katowice Lublin Łódź Wałbrzych

PROGRAM KONFERENCJI"Kapitał ludzki szansą na rozwój Lubelszczyzny"12 marca 2007 ; 10.00 – 16.00
Hotel Europa, ul. Krakowskie Przedmieście 29
09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 Otwarcie konferencji


Pan Jarosław Zdrojkowski

Marszałek Województwa Lubelskiego
Pan Claude Sardais

Prezes Stowarzyszenia France-Pologne pour l’Europe
Pan Tomasz Różniak

Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy StawSTRATEGIA LIZBOŃSKA A KAPITAŁ LUDZKIPrezentacja Strategii Lizbońskiej: perspektywy, priorytety i narzędzia na lata 2007-2013

10.30 - 12.30

Strategia Lizbońska w polityce spójności w Polsce 2007-2013

Pani Grażyna Gęsicka,
Minister Rozwoju Regionalnego
Strategia Lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia – więcej miejsc pracy o lepszej jakości
Pani Irma Krysiak,
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki odpowiedzią na wyzwania postawione w Strategii Lizbońskiej
Pan Rafał Sobiech,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
Doświadczenia francuskie we wdrażaniu programów poświęconych kapitałowi ludzkiemu będących odpowiedzią na wyzwania postawione w Strategii Lizbońskiej

Pan Jean-Marie Mizzon,
Departament Europejski Rady Regionalnej Lotaryngii
Pan Emile Reyter,
Centrum Animacji i Informacji na temat Kształcenia (Lotaryngia)

12.10 - 12.30 Dyskusja z uczestnikami
12.30 - 13.30 Lunch


KAPITAŁ LUDZKI A SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY LUBELSZCZYZNY13.30 - 13.45 Sytuacja na lokalnym rynku pracy Województwa Lubelskiego

Pan Jacek Gallant,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

13.45 - 14.00 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie lubelskim

Pan Lucjan Tomczuk,
Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

14.00 -1 4.20 Uwarunkowania zamiarów emigracyjnych młodzieży i pracowników

Pan Konrad Konefał,
Instytut Rynku Pracy -Fundacja Nowy Staw

14.20 - 14.50 Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny - Prezentacja wyników badań potencjału regionu

dr Andrzej Wodecki,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14.50 - 15.15 Diagnostyka rynku pracy we Francji

Pani Catherine Filpa,
Regionalne Obserwatorium ds. Zatrudnienia, Kształcenia i Kwalifikacji (Lotaryngia)

15.15 - 15.45 Dyskusja
15.45 - 16.00 Podsumowanie i zakończenie
16.00 - 16.30 Przerwa kawowa

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od siebie niezależnych.


DO POBRANIA :

Program konferencji /dokument MSWord/
Formularz zgłoszeniowy /dokument MSWord/
Ankieta /dokument MSWord/