EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


28.02.2007 Konferencja w Lublinie - 12.03.2007 r. "Kapitał ludzki szansą na rozwój Lubelszczyzny" Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Stowarzyszenie France Pologne pour l’Europe, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zapraszają na konferencję « Kapitał ludzki szansą na rozwój Lubelszczyzny », która odbędzie się w ramach projektu pt.„Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno- gospodarczy w Strategii Lizbońskiej. Głos społeczeństwa obywatelskiego”.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 marca 2007 r. w Hotelu Europa. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. : Pani Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Irma Krysiak

z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia z Komisji Europejskiej. Swoimi doświadczeniami dotyczącymi partnerskich działań na rzecz rozwoju rynku pracy i kapitału ludzkiego podzielą się również prelegenci francuscy z partnerskiego regionu Lotaryngii: Pan Jean-Marie Mizzon z Rady Regionalnej Lotaryngii, Pan Emile Reyter z Centrum Animacji i Informacji na temat Kształcenia oraz Pani Catherine Filpa z Regionalnego Obserwatorium ds. Zatrudnienia, Kształcenia i Kwalifikacji.


Konferencja odbędzie się pod auspicjami Komisji Europejskiej.


Konferencja „Kapitał ludzki szansą na rozwój Lubelszczyzny” poświęcona będzie problemom lokalnego rynku pracy oraz przedstawieniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem konferencji jest wsparcie lokalnej, międzyśrodowiskowej debaty na temat przyszłych działań na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia w regionie lubelskim oraz poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez wymianę doświadczeń z partnerem francuskim. W ramach konferencji przedstawiony zostanie również potencjał kapitału ludzkiego Województwa i jego oczekiwania.

Możliwość pozyskania znacznych środków z funduszy unijnych na rozwój kapitału ludzkiego poprzez edukację, kształcenie, podnoszenie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy stawia przed nami ogromną szansę. Czy będziemy w stanie z niej skorzystać? Jak odpowiedzieć na zapotrzebowania zmieniającego się dynamicznie rynku pracy? Jak uczynić nasz region bardziej atrakcyjnym

i konkurencyjnym? Jak przygotować kadry nowoczesnej gospodarki? Jak wspierać wchodzenie młodych na rynek pracy? Te i inne pytania stanowić będą kanwę dyskusji, która ma na celu przyczynić się do jak najlepszego przygotowania do przyszłych przedsięwzięć lokalnych podmiotów rozwoju społeczno-gospodarczego. Służyć temu ma perspektywiczna refleksja, usprawnienie wymiany informacji oraz wykorzystanie nowych możliwości współpracy przez wymianę dobrych praktyk.

Projekt współfinansowany jest przez Komisję Europejską.

Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w Strategii Lizbońskiej.
Głos społeczeństwa obywatelskiego.

Cykl 4 konferencji lokalnych Katowice Lublin Łódź Wałbrzych

PROGRAM KONFERENCJI"Kapitał ludzki szansą na rozwój Lubelszczyzny"12 marca 2007 ; 10.00 – 16.00
Hotel Europa, ul. Krakowskie Przedmieście 29
09.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 Otwarcie konferencji


Pan Jarosław Zdrojkowski

Marszałek Województwa Lubelskiego
Pan Claude Sardais

Prezes Stowarzyszenia France-Pologne pour l’Europe
Pan Tomasz Różniak

Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacja Nowy StawSTRATEGIA LIZBOŃSKA A KAPITAŁ LUDZKIPrezentacja Strategii Lizbońskiej: perspektywy, priorytety i narzędzia na lata 2007-2013

10.30 - 12.30

Strategia Lizbońska w polityce spójności w Polsce 2007-2013

Pani Grażyna Gęsicka,
Minister Rozwoju Regionalnego
Strategia Lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia – więcej miejsc pracy o lepszej jakości
Pani Irma Krysiak,
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki odpowiedzią na wyzwania postawione w Strategii Lizbońskiej
Pan Rafał Sobiech,
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
Doświadczenia francuskie we wdrażaniu programów poświęconych kapitałowi ludzkiemu będących odpowiedzią na wyzwania postawione w Strategii Lizbońskiej

Pan Jean-Marie Mizzon,
Departament Europejski Rady Regionalnej Lotaryngii
Pan Emile Reyter,
Centrum Animacji i Informacji na temat Kształcenia (Lotaryngia)

12.10 - 12.30 Dyskusja z uczestnikami
12.30 - 13.30 Lunch


KAPITAŁ LUDZKI A SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY LUBELSZCZYZNY13.30 - 13.45 Sytuacja na lokalnym rynku pracy Województwa Lubelskiego

Pan Jacek Gallant,
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

13.45 - 14.00 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie lubelskim

Pan Lucjan Tomczuk,
Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

14.00 -1 4.20 Uwarunkowania zamiarów emigracyjnych młodzieży i pracowników

Pan Konrad Konefał,
Instytut Rynku Pracy -Fundacja Nowy Staw

14.20 - 14.50 Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny - Prezentacja wyników badań potencjału regionu

dr Andrzej Wodecki,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

14.50 - 15.15 Diagnostyka rynku pracy we Francji

Pani Catherine Filpa,
Regionalne Obserwatorium ds. Zatrudnienia, Kształcenia i Kwalifikacji (Lotaryngia)

15.15 - 15.45 Dyskusja
15.45 - 16.00 Podsumowanie i zakończenie
16.00 - 16.30 Przerwa kawowa

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od siebie niezależnych.


DO POBRANIA :

Program konferencji /dokument MSWord/
Formularz zgłoszeniowy /dokument MSWord/
Ankieta /dokument MSWord/
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ