EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2007 ROKU


26.01.2007 Priorytet! Centrum Mediów Obywatelskich

Priorytet! to nazwa działań podejmowanych przez młodych ludzi z Polski, Niemiec, Francji, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu i Gruzji, które mają na celu przybliżyć Europę młodzieży. Przez dwa lata młodzież będzie pracować nad serwisem informacyjnym o edukacji nieformalnej, działaniach młodzieżowych i lokalnych inicjatywach organizacji obywatelskich w Europie.

Dla młodzieży i organizacji obywatelskich stworzony zostanie społecznościowy serwis telewizji internetowej ngotv.eu. Ponadto odbywać się będą szkolenia i międzynarodowe warsztaty medialne, w czasie których młodzież będzie mogła nauczyć się pracy z kamerą, nieliniowej edycji plików video, konwersji plików video, technik prowadzenia wywiadów oraz edytowania serwisu internetowego ngotv.eu.

Priotytet: Youth!

Priorytet! to także nazwa europejskiego serwisu informacyjnego emitowanego w telewizji internetowej ngotv.eu Do produkcji serwisu informacyjnego będzie mogła przystąpić każda organizacja skupiona w ramach stowarzyszenia Youth4Media Network, a także organizacje obywatelskie z Gruzji i Azerbejdżanu. Serwis będzie produkowany tylko i wyłącznie przez zainteresowane organizacje i grupy młodzieżowe, które same zdecydują na temat częstotliwości nadawania serwisu, wersji językowych, godziny emisji ect. Priorytet! będzie informował o wszystkim co dotyczy młodzieży, edukacji i międzynarodowej współpracy.
Priorytet! będzie nie tylko emitowany w społecznościowej telewizji internetowej, ale także możliwy do subskrypcji w formie podcastu. Wyprodukowane zostaną także 4 półgodzinne magazyny telewizyjne Priorytet: Europa! z informacjami na temat Unii Europejskiej.

ngotv.eu – telewizja otwarta

ngotv.eu to społecznościowy serwis telewizji internetowej współtworzony przez młodzież z różnych państw Europy. W serwisie znajdą się materiały on demand (VoD) wyprodukowane przez młodzież w czasie międzynarodowych warsztatów medialnych oraz wszystkie produkcje organizacji członkowskich stowarzyszenia Youth4Media Network. Ponadto w ngotv.eu emitowany będzie serwis informacyjny Priorytet! oraz Priorytet! flash. Serwis ngotv.eu ma zostać otwarty dla amatorskich filmów video wgrywanych po uprzednim zarejestrowaniu. Liczymy przede wszystkim na produkcje organizacji obywatelskich.

Cele projektu:

 • opracowanie programu szkolenia pracowników młodzieżowych w zakresie mediów obywatelskich – plan pięciodniowych warsztatów mających wyszkolić pracowników młodzieżowych w zakresie promocji działań swojej organizacji/ grupy w mediach obywatelskich
 • przekazanie kompetencji w zakresie tworzenia materiałów audiowizualnych do telewizji internetowej
 • wyszkolenie grupy multiplikatorów mediów obywatelskich
 • poprawa jakości projektów młodzieżowych poprzez wymianę doświadczeń i transfer know-how w zakresie mediów obywatelskich
 • stworzenie społecznościowego serwisu telewizji internetowej ngotv.eu
 • rozpowszechnienie informacji na temat Programu Młodzież w działaniu oraz międzynarodowej współpracy młodzieży w Europie Wschodniej i na Kaukazie
 • produkcja serwisu informacyjnego Priorytet! dostępnego w społecznościowym serwisie ngotv.eu
 • uwrażliwienie młodzieży z Niemiec, Francji i Polski na sytuację w Europie Wschodniej i państwach regionu Kaukazu
 • wzmocnienie partnerstwa i poczucia solidarności między młodzieżą z Europy Zachodniej i Wschodniej
 • wsparcie uczestnictwa młodzieży w społeczeństwie obywatelskim
 • wsparcie rozwoju centrów mediów obywatelskich na Ukrainie, w Gruzji, Azerbejdżanie i na Białorusi
 • rozszerzenie Europejskiego Stowarzyszenia Youth4Media Network o nowe organizacje z Azerbejdżanu i Gruzji

media obywatelskie – moduł szkoleniowy dla pracowników młodzieżowych

Moduł szkoleniowy opracowany przez grupę roboczą AG1 – Trening (Polska, Niemcy, Francja, Ukraina) zawierać będzie plan pięciodniowego szkolenia dla pracowników młodzieżowych w zakresie mediów obywatelskich oraz podstawowe informacje na temat tego jak stworzyć materiał audiowizualny z wymiany młodzieży i umieścić go na społecznościowym serwisie telewizji internetowej ngotv.eu

szkolenia dla multiplikatorów mediów obywatelskich

W czerwcu 2007 w Orleanie oraz w kwietniu 2008 w Lublinie odbędą się pięciodniowe szkolenia dla pracowników młodzieżowych z siedmiu organizacji członkowskich, w trakcie których wypróbowany będzie moduł szkoleniowy, a także przeszkolone nowe osoby.

lokalna praca z młodzieżą

Każdy przeszkolony multiplikator będzie miał za zadanie przygotować grupę młodzieży na międzynarodowe warsztaty medialne (sierpień 2007 Münster, czerwiec 2008 Lublin, sierpień 2008 Münster). Ponadto grupy młodzieży w każdym państwie będą produkować materiały do serwisu informacyjnego Priorytet! oraz zbierać materiał filmowy do produkcji magazynów telewizyjnych Priorytet: Europa!. Młodzież z Lublina będzie koordynować pracę nad serwisem informacyjnym, edycją ngotv.eu oraz będzie produkować podcasty. Materiał od organizacji partnerskich będzie przesyłany na serwer drogą internetową.

międzynarodowe warsztaty medialne

Młodzież z siedmiu państw członkowskich spotka się 3 razy w czasie międzynarodowych warsztatów medialnych, w trakcie których wyprodukuje 4 półgodzinne magazyny telewizyjne Priorytet: Europa! nadawane w OTV Münster, w serwisie ngotv.eu, a następnie dostępne jako VoD. W czasie warsztatów młodzież będzie pracować także nad edycją ngotv.eu.

materiały audiowizualne

Cztery magazyny telewizyjne Priorytet: Europa! oraz najciekawsze materiały audiowizualne dostępne będą na płytach CD i rozpowszechnione w czasie regionalnych konferencji w Łucku (listopad 2007), Tbilisi (październik 2008) oraz podczas konferencji zamykającej projekt Free Media Bridges w Łucku (grudzień 2008).

rozszerzenie European Youth4Media Network Association

Organizacje partnerskie z Azerbejdżanu i Gruzji zostaną zaproszone do członkostwa w stowarzyszeniu Youth4Media, ale ich przystąpienie do stowarzyszenia będzie możliwe dopiero po zakończeniu realizacji wszystkich działań w ramach projektu Free Media Bridges.

regionalne konferencje

Promocja mediów obywatelskich, międzynarodowej współpracy młodzieży, programu Młodzież w działaniu oraz społecznościowego serwisu ngotv.eu. będzie miała miejsce podczas konferencji organizowanych w Łucku (listopad 2007) i Tbilisi (październik 2008).

Priorytet! i ngotv.eu produkowane będą

w ramach projektu Free Media Bridges from East to West

współfinansowanego przez Komisję Europejską.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ